Boerenvereniging Landmans Welvaart bestaat bijna eeuw

Foto: Eelco Kuiken

Zoals de koning der Nederlanden voorzitter is van de Raad van State, zo is de burgemeester van Staphorst, of hij nou wil of niet, automatisch erevoorzitter van Landmans Welvaart. De vereniging op christelijke grondslag, bestaande uit oud-leerlingen van de landbouwschool, bestaat volgend jaar 100 jaar.

De koning heeft weinig te kiezen en ook de burgemeester van Staphorst weet dat als hij eerste burger wordt, hij ook erevoorzitter is van Landmans Welvaart. Sterker nog: het staat in de profielschets bij het aantreden van een burgemeester. De erevoorzitter wordt geacht regelmatig de bijeenkomsten te bezoeken en ook leidt hij de jaarvergadering in februari. Burgemeester Theo Segers van Staphorst is nu erevoorzitter, daarvoor was zijn voorganger Joop Alssema dat vijftien jaar. Deze laatste is nu erelid. Hij is nog altijd intensief bij de vereniging betrokken.

Er zijn van die dingen die typisch bij Staphorst horen, bij het wezen van de gemeenschap. Het geloof is zoiets, de klederdracht, de kleuren en de stegen, maar ook de vereniging Landmans Welvaart hoort daarbij. Klaas Slager uit Staphorst is al 35 jaar voorzitter van deze bijzondere vereniging die met 130 leden nog best groot is. ‘Het kalft wel iets af en dat komt doordat er tegenwoordig ook het Nederlands Agrarisch Jongerencontact is. Deze vereniging zet zich in voor de belangen van jonge boeren en tuinders in de leeftijd tot en met 35 jaar. We zijn inderdaad een bijzondere club. We horen echt bij Staphorst.’

Het doel van Landmans Welvaart is simpel: de leden komen in de wintermaanden een keer of zes bij elkaar in de Willem de Zwijgerschool om bij te praten, ontwikkelingen te bespreken en te netwerken. Altijd beginnen en eindigen de mannen met gebed. De vruchten des lands komen uit de hand van de Schepper, zo geloven ze en ook dát hoort bij Staphorst. Er zijn ook regelmatig leerzame excursies. De club bestaat uit 130 boeren die ooit op de landbouwschool zaten of daarvoor landbouwcursussen volgden.

Volgend jaar op 1 november bestaat de vereniging honderd jaar. Een mijlpaal waar Landmans Welvaart met gepaste bescheidenheid, die ook bij Staphorst hoort, bij stil wil staan. Naar alle waarschijnlijkheid komt er een jubileumboek en ook wordt gedacht aan een beurs of een symposium, uiteraard staat dan de landbouw centraal. De vereniging is voor het jubileum en voor het boek op zoek naar tal van leuke dingen uit de oude doos die met Landmans Welvaart te maken hebben.

Wie een knipsel, notulen, beschrijvingen van proefvelden van weleer in de kast heeft liggen, wordt van harte uitgenodigd dit in te leveren bij voorzitter Klaas Slager.

Lees ook: Berdien Coster van Stichting Denbi bij Landmans Welvaart