Hervormd mannenkerkkoor Rouveen luistert zangdienst op

Foto: Hervormd Rouveen-Staphorst

Na enkele weken van intensieve voorbereiding durfden ze het op Tweede Kerstdag aan. Het mannenprojectkoor onder leiding van Wilco Witte trad aan tijdens de zangdienst om 9.30 uur in de dorpskerk in het midden van Rouveen.

Het was een gelegenheidskoor binnen de Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst. “Ze hadden paar keer met elkaar geoefend, en daarin al veel vreugde gehad”, aldus de voorganger. Naast het orgel werd er een piano voor de muzikale begeleiding. Er stonden diverse kerstliederen op het repertoire. Bij de samenzang van Psalm 65 en 72 (met dezelfde melodie) zong het koor de tweede stem.


De meditatie door ds. W. van Vreeswijk ging over de kerststal vanuit de profeet Jesaja 1:3 “Een rund kent zijn bezitter en de ezel de krib van zijn eigenaar”. Op heel veel kerstkleurplaten staan al eeuwenlang een os en een ezel. In het Lukasevangelie komen die helemaal niet voor. Dit wordt vanuit de genoemde tekst verklaard. Os is ‘sjoor’ in het Hebreeuws en ezel is ‘chamoor’. De os en ezel ‘sjoor-wa-chamoor’ zijn via het Jiddisch, de spreektaal van veel Joden in Amsterdam en elders, verbasterd tot het woord ‘schorriemorrie’ in het Nederlands. Uitschot, samenraapsel, gepeupel. Allemaal welkom bij Jezus van Nazareth, geboren in Betlehem.

Dit was het eerste optreden van het koor, en misschien tegelijk wel het laatste, zo werd vooraf al gemeld. Op de klank af is het wel voor herhaling vatbaar. De opname van de hele dienst is na te luisteren of te downloaden (audio).

Lees ook: