Meester Kuijers vandaag 25 jaar werkzaam in het onderwijs

Vandaag is Jan Kuijers 25 jaar werkzaam in het onderwijs, inmiddels directeur van de Koning Willem-Alexanderschool. Het personeel en de leerlingen lieten dat niet onopgemerkt voorbijgaan.

Om dit jubileum te vieren werden de heer en mevrouw Kuijers van huis opgehaald in een mooie Audi TT. Bij de school in de Admiraal W. G. Van Nesstraat stond een erehaag van zingende schoolkinderen, personeel en (groot)ouders.

Ze zongen het volgende lied: (op de wijs van: ‘Toen onze mop een mopje was..’)

lied-voor-jubileum-meester-kuijers

Van de vijfentwintig jaar heeft meester Kuijers één jaar gewerkt op de Dr. Maarten Lutherschool in Punthorst, de overige vierentwintig jaren op dezelfde school; de Willem-Alexanderschool in Staphorst-Noord. Eerst als leerkracht en de laatste zestien-en-een-half jaar als directeur. Na de troonswisseling is de naam van de school veranderd van Prins in Koning.

Meester Kuijers is in de gemeenschapsruimte voor alle kinderen de dag begonnen met een Bijbelvertelling over ‘De Barmharige Samaritaan‘. De kinderen hoefden geen rugzak mee te nemen, want ze krijgen drinken met wat lekkers erbij. Na de opening op school worden de festiviteiten voorgezet op het veld achter het SJOS-gebouw.

Daar is een demonstratie met politiehonden en een pakwerker gegeven. De vele kinderen keken geïnteresseerd naar het schouwspel. Vanuit het SJOS-gebouw werd de catering verzorgd door moeders van de leerlingen.

Dossier: