Cornelis Horstede al 65 jaar lid van CMV Prinses Margriet

Foto: Sabine Kroes

Cornelis Horstede is het oudste lid van CMV Prinses Margriet. Hij kreeg een insigne en een bos bloemen voor maar liefst 65 jaar lidmaatschap.

Voor deze bijzondere mijlpaal kwam de heer Oegema van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen (OBM) langs om deze uit te reiken. Op dinsdag 12 januari hield CMV Prinses Margriet Rouveen-Staphorst haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Tijdens deze ledenvergadering zetten ze de jubilarissen in het zonnetje. Dit jaar waren er twee jubilarissen. Naast Cornelis Horstede, kreeg ook Celesta van den Brandhof een insigne opgespeld en een prachtig boeket bloemen voor 12,5 jaar lidmaatschap.

Op deze avond werd er teruggekeken op een muzikaal jaar, met daarin hoogtepunten zoals het ONSK te Barneveld waar de slagwerkgroep tweede werd en het Rabo Regioconcert in ‘De Meenthe’ te Steenwijk, waar ze hebben samengewerkt met Charly Luske en Pearl Joan.

De vereniging heeft tevens vooruitgeblikt op een nieuw muzikaal jaar vol nieuwe plannen en activiteiten, en doet alvast een vooraankondiging van het Voorjaarsconcert, dat wordt gehouden op zaterdag 2 april in de Sporthal te Staphorst (Hoogeweg 21). Aanvang 20.00 uur.

Lees ook: