Berend Poelarends: `Micha-project krijgt een vervolg`

Foto: Micha projectgroep

Acht groepen met in totaal 72 deelnemers vanuit verschillende kerken in Staphorst en Rouveen hebben de afgelopen maanden meegedaan aan het zogeheten Michaproject, een initiatief van de gereformeerde kerk vrijgemaakt.

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”
Woorden van de profeet Micha.

Nadenken over de schepping, naastenliefde betrachten en proberen goed te doen. Het Micaproject startte op 3 september en loopt door tot de afsluiting op 13 december. Leden van verschillende kerkgenootschappen sloten zich aan bij het initiatief van de vrijgemaakte kerk. Daarmee werd het project interkerkelijk.

Ze deden van alles: er zijn kamers geverfd, een groep maakte een deel van Staphorst zwerfvuilvrij, sommigen deden de tuin van iemand die dat zelf niet goed kon, ze gingen op zoek bij demente bejaarden om spelletjes te doen. Ook de jeugd deed mee. Jongeren uit de vrijgemaakte kerk stuurden een brief naar de premier Rutte met als thema ‘Omzien naar elkaar’. Ze kregen tot hun grote vreugde antwoord.

In kleine groepen kwamen in vijf bijeenkomsten verschillende onderwerpen aan de orde, aan de hand van het Micha-werkboek: omgaan met de natuur, omgaan met voedsel, omgaan met geld, omgaan met welvaart en omgaan met de medemens.micha3

Vanuit deze theorie gingen de 72 deelnemers aan de slag in Staphorst en regio om het geloof handen en voeten te geven. “We hebben stilgestaan bij de schepping en wat wij ervan gemaakt hebben. Er zijn ook mensen dichtbij die in de problemen raken. Hoe gaan wij daarmee om? Denk even aan al die vluchtelingen.

God en geld, hoe makkelijk geven we geld uit voor onszelf en hoe moeilijk voor die ander, die het echt nodig heeft? We zijn onszelf tegengekomen. Hoe moeilijk is het om goede keuzes te maken?”, zegt Berend Poelarends. Hij zat in de Micha-werkgroep. Volgens hem krijgt het Micha-project zeker een vervolg.

De afsluiting van het Micha-project is op zondag 13 december in kerk De Bron.

Lees ook: