Informatieavond over herinrichting Ebbinge Wubbenlaan

Foto: Google Streetview

In opdracht van de Gemeente Staphorst gaat Reko Grondverzet & Wegenbouw het werk ‘Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan’ uitvoeren. Aanwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd een informatieavond bij te wonen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er informatie verstrekt omtrent de planning en fasering. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 augustus in het Dienstencentrum aan de Berkenlaan 1 te Staphorst tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Vertegenwoordigers van de gemeente Staphorst en Reko zijn aanwezig om u te informeren en uw vragen te beantwoorden.

Nadat de herinrichting van de Ebbinge Wubbenlaan (Berkenlaan – komgrens) uit het project Herinrichting Staphorst Noord-West is gehaald omdat onduidelijk was wat er met het Notarisbos en de fietsontsluiting hier doorheen ging gebeuren, is besloten deze op te pakken nadat de Gemeenteweg (rotonde – spoor) is afgerond. Deze werkzaamheden zijn voor de bouwvak afgerond.

De herinrichting van de Ebbinge Wubbenlaan (Berkenlaan – Viaductweg) staat gepland voor de 2e helft van 2015. Hierin wordt de rijbaan versmald naar 6,30 meter en voorzien van nieuwe betonstraatstenen. Op de kruisingen met de Beatrixstraat en de Admiraal van Nesstraat wordt met afwijkende kleuren het attentiepunt van de kruising verhoogd en ook bij de ingang van de Berghorst komt een attentiepunt om het oversteken van de bewoners te vergemakkelijken.

Daarnaast wordt er een vrijliggend voetpad richting evenemententerrein en sportpark aangelegd en extra parkeerplaatsen op verworven grond nabij het sportpark Noorderslag. Het werk wordt in werkvakken aangepakt waarbij rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid, busroute en de toegang tot de A28.

Op 12 maart is er voor de bewoners en overige belangstellenden een inloopmoment gehouden waarbij de bevolking de plannen heeft kunnen bekijken, vragen heeft kunnen stellen en suggesties konden aanleveren. Op 17 maart is er
eenzelfde mogelijkheid geweest voor de raad en ondernemers.

Lees ook: