Loonbedrijf Dunnink gaat in verzet tegen faillissement

Foto: Google Maps

Op 19 juni 2019 heeft het Centraal Insolventieregister gepubliceerd dat de volgende vier bedrijven en personen in Rouveen in staat van faillissement of insolventie zijn verklaard. Het betreft Loon- en grondwerk Dunnink Rouveen V.O.F. aan de Oude Rijksweg 543 in Rouveen. Kamer van Koophandel nummer 05042389.

Het faillissement van het bedrijf betreft tevens de vennoten Jan Dunnink (1946), Grietje Hoeve (1949) en Derk Dunnink (1978). Allen geboren te Staphorst en woonachtig op bovengenoemd adres. Als curator is mr H.R. Quint aangesteld. De uitspraak van het faillissement was op 18 juni 2019 door de rechter-commissaris mr. M.M. Verhoeven van de rechtbank in Overijssel.

Het faillissement is aangevraagd door uitzendbureau Abeos (voorheen AB Oost). Er is discussie over de hoogte van een vordering voor werkzaamheden door twee ingehuurde werkkrachten over een aantal maanden. Een faillissement kan aangevraagd worden indien iemand niet kan of niet wil betalen. Het gaat om een bedrag van zo’n 23.000 euro. Abeos geeft in een reactie aan nog geen cent gezien te hebben.

Omdat van het loonbedrijf niemand bij de uitspraak van het faillissement aanwezig was, kan men binnen 14 dagen verzet aantekenen. De kans is vrij groot dat het faillissement alsnog wordt teruggedraaid. In de loop van deze week zal er overleg met de betrokken partijen zijn. Het bedrijf zit niet op slot. De meeste werkzaamheden kunnen gewoon doorgang vinden. Er diverse positieve signalen.

Een ander negatief geluid is er ook: “(..) Dunnink heeft bij ons voor +/- € 4.000,– aan zand afgehaald. Meerdere malen afspraken gemaakt over betaling; tot op heden niets! Incassobureau + deurwaarder erop; hoor nu dat er al 8 beslagen liggen voor in totaal ruim aan € 32.000,–. Hier komt onze vordering van +/- 5k (incl. inassok.) bij. (..). Schande dit!”.

Naschrift/aanvulling: Er zijn meerdere bedrijven in de gemeente Staphorst die ook Dunnink heten, die op enkele vlakken vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren. Daarom zijn de volledige gegevens weergegeven. Deze zijn overigens afkomstig uit openbare, door iedereen raadpleegbare bronnen.

Lees ook: Truckwash Staphorst voorheen Johan de Groot failliet