Timotheos biedt nu ook noodhulp in Mozambique

Foto: Stichting Timotheos

Zware regenval heeft in het zuiden van Malawi overstromingen veroorzaakt. In Malawi is sprake van een nationale ramp. Ditzelfde geldt voor buurland Mozambique, daar is de omvang van de ramp nog groter. Dit land is het zwaarst getroffen door de tropische cycloon Idai. Tevens is daar een cholera-epidemie uitgebroken

Timotheos biedt ook noodhulp aan Mozambikanen die naar Malawi zijn gevlucht. In verschillende vluchtelingenkampen worden overlevingspakketten uitgedeeld. Het leven in deze kampen is echt zwaar. Grote groepen mensen wonen bij elkaar in tentenkampen. Een ontzettend schrijnende en uitzichtloze situatie. Gezien de huidige noodsituatie in Mozambique gaat Timotheos de grens over om in dit land hulp te bieden.

In Mozambique zijn negen verschillende zustergemeenten van de Reformed Presbyterian Church of Malawi (de samenwerkingspartner van Timotheos Foundation). Deze gemeenten hebben, samen met de Mozambikaanse overheid, dringend verzocht om steun. Timotheos wil hulp bieden door het distribueren van overlevingspakketten en extra voedsel. De intentie is om alle negen zustergemeenten te steunen. Het hangt echter af van de binnenkomende giften hoeveel gemeenten en gezinnen geholpen kunnen worden.

Een overlevingspakket bestaat uit: kleding, dekens, voedsel voor twee maanden, noodzakelijk huisraad en verzorgingsartikelen zoals zeep.  Een overlevingspakket voor families in Mozambique kost 45 euro, voor families in Malawi is dat 40 euro. Het verschil aan kosten komt door de afstand van het transport en de grensovergang naar Mozambique. De hulpgoederen worden met drie vrachtwagens vanuit Malawi naar Mozambique vervoerd. Deze distributie gebeurt in drie leveringen.

Inmiddels zijn er vier distributies geweest. Vanuit Timotheos Foundation Malawi ging ‘team Mozambique’ mee. De eerste 1.000 Mozambikaanse families kregen ondertussen het tweede en derde deel van hun overlevingspakket. Wat waren de Mozambikanen blij met en dankbaar voor de geboden hulp in hun uitzichtsloze situatie. Tot nu toe hadden deze families bijna geen hulp ontvangen.

Al 2.700 families zijn geholpen met een overlevingspakket. Hiermee kunnen ze de komende twee maanden overleven. Dankzij steun vanuit Nederland is het mogelijk om op verschillende plekken overlevingspakketten uit te delen aan families die alles zijn kwijtgeraakt. Men kan een gift overmaken via https://timotheos.nl/donatie-in-verband-met-noodhulp/ of op NL57RABO 0161 485502 ten name van Stichting Timotheos, onder vermelding van ‘noodsituatie regenval’.

Lees ook: Presentatie van Paundedi en Gopanikufa voor Timotheos