Staphorster investeerders kopen Meppeler afvalstation op

Foto: Jansen&Tekst

De Staphorster vastgoedmaatschappij Stamco b.v. is de nieuwe eigenaar van het voormalige ROVA-terrein. Zakenpartners Roelof Talen en Klaas Klein uit Staphorst willen het ruim veertienduizend vierkante meter grote bedrijventerrein Noord I in gebruik nemen als stortplaats van grof afval.

ROVA REPO 2016 F4Niet alleen bedrijven, maar ook particuliere klussers mogen hun afval brengen naar het milieuterrein aan de Hesselterlandweg. Het vastgoedbedrijf uit Staphorst prijst de nieuwe aanwinst aan op zijn website. Het terrein was in trek en werd eerder dan verwacht verkocht door ROVA, een samenwerkingsverband van gemeenten in Drenthe en Overijssel.

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor een bedrijf tot en met (milieu)categorie 4.1. Het was jarenlang in gebruik als op- en overslagterrein van de regionale afvalverwerker. De nieuwe eigenaren willen de locatie aan de Hesselterlandweg gebruiken ‘zoals voordien de ROVA deed.’ROVA REPO 2016 F3

Havelte

Ondertussen heeft de gemeente Meppel samenwerking gezocht met de gemeente Westerveld. Sinds twee weken brengen Meppelers hun sloop, verhuis- en groenafval naar het afvalbrengstation in Havelte. Het is enkele kilometers verder rijden dan het station op Noord 1, maar het poorttarief (5 cent per kilo) ligt in de gemeente Westerveld 75 procent lager dan de prijs die ROVA hanteerde.

In juni 2016 leek het er nog op dat er geen enkel afvalbrengstation binnen de gemeentegrenzen zou blijven. Nu hebben zich al twee commerciële afvalbedrijven opgeworpen als plaatselijk alternatief voor het afvalstation in Havelte. Eerder wees Kok Recyling aan de Setheweg in Meppel particulieren en ondernemers al op de mogelijkheid om grof vuil te storten op het terrein aan de Sethehaven.ROVA REPO 2016 F1

Bestemming

Aanvankelijk was onduidelijk welke bestemming de nieuwe eigenaar heeft voor het voormalige ROVA-terrein. De zakenpartners Roelof Talen en Klaas Klein uit Staphorst willen het bedrijventerrein in gebruik nemen als stortplaats van grof afval. De Staphorster investeerders waren in de overtuiging dat de gemeente Meppel op de hoogte was van hun zakelijke bedoelingen.

‘Met verbazing volgen wij de raadsperikelen en besluiten van de gemeente Meppel,’ schreef Talen aan enkele raadsleden. ‘De suggestie dat wij het terrein zouden sluiten, is uit de lucht gegrepen. Hoe kan Meppel investeren in een nieuw terrein,’ vraagt de Staphorster investeerder zich af, ‘terwijl binnen de gemeentegrenzen een toplocatie ligt?’

Een persoonlijk onderhoud met de wethouder en een ambtenaar schiep onlangs duidelijkheid in de kwestie. ‘Wij zijn hier tevreden over’, laat Roelof Talen later per e-mail de Meppeler raadsleden weten. ‘Ons besluit staat vast om in Meppel activiteiten voort te zetten. Meppelers krijgen volop keuze.’

Lees ook: