Inwoners Staphorst koploper in hergebruik afvalstoffen

Plaatsing ondergrondse containers op het marktplein van Staphorst
Foto: Harm Brand

Wat betreft ‘hergebruik’ is Staphorst één van de koplopers in het ROVA werkgebied. Dat blijkt uit de grondstoffenmonitor 2015 van ROVA. Omgekeerd inzamelen leidt tot een daling in de hoeveelheid restafval.

De inwoners van de gemeente Staphorst hebben in 2015 gemiddeld 78 kilo restafval geproduceerd, dat is 13 kilo minder dan in het jaar daarvoor. De gemeente Staphorst voldoet daarmee al ruimschoots aan de doelstelling van maximaal 100 kilo per persoon per jaar die door de Rijksoverheid is vastgesteld voor 2020.

20160628 GrondstoffenmonitorDoelstelling behaald
In 2015 is in Staphorst gemiddeld 180 kg GFT en 24 kg PMD per inwoner gescheiden ingezameld. Het percentage van het afval dat wordt hergebruikt, is in de gemeente Staphorst verder gestegen van 80% naar 83%. Dit betekent dat Staphorst ook op het gebied van afvalscheiding de landelijke doelstelling van 65% hergebruik in 2015 en 75% in 2020 al heeft behaald.

Afvalstoffenheffing
De daling van de heffing (-€ 31 per huishouden ten opzichte van 2010) is een direct gevolg van omgekeerd inzamelen. Dit leidt tot lagere variabele lasten (nultarief GFT en minder restafval). Staphorst heeft er voor gekozen om de verwerkingskosten van het GFT gedeeltelijk uit de reserve te financieren. Er zal een besluit moeten worden genomen hoe deze kosten in de toekomst worden opgevangen.

Lees ook: