112

Veilig reageren op voorrangsvoertuigen met zwaailicht en sirene

Foto: ROV Oost-Nederland

Uit onderzoek blijkt dat weggebruikers vaak niet weten hoe ze moeten reageren wanneer er een voorrangsvoertuig nadert met zwaailicht en sirene.Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en ongelukken.

De campagne ‘Veilig reageren op voorrangsvoertuigen’ geeft informatie over hoe weggebruikers veilig kunnen reageren als er een voorrangsvoertuig nadert met zwaailicht en sirene. De belangrijkste boodschap is: blijf kalm en reageer rustig. Dat is altijd beter dan een onverwachte reactie, zoals plotseling stoppen of door rood licht rijden.

1. Voorrangsweg

Je rijdt op een voorrangsweg op een industrieterrein. Je wilt rechtdoor. Plotseling zie je de brandweer met zwaailicht en sirene van rechts komen. De brandweer rijdt met zwaailicht en sirene en is daarom een voorrangsvoertuig. Als je een voorrangsvoertuig tegenkomt, dan moet je dat voor laten gaan. Ook al rijd je zelf op een voorrangsweg. Als de brandweer voorbij is, dan is het goed om op te blijven letten of er nog een ander voorrangsvoertuig komt.

2. Rotonde

Je wilt op een rotonde de tweede afslag nemen. Je ziet een ambulance met zwaailicht en sirene achter je. Het is mogelijk dat de ambulance dezelfde afslag moet nemen als jij en er dan nog niet langs kan. Als je op de rotonde rijdt, rijd dan nog een rondje. Je weet dan zeker dat je de ambulance voor kunt laten gaan.

3. Kruispunt met rood verkeerslicht, vrije rijstrook

Je staat voor een rood verkeerslicht en je wilt rechtsaf. Achter je komt een ambulance aanrijden met zwaailicht en sirene. Als er een rijstrook vrij is, dan laat je deze vrij. De ambulance zoekt dan zelf zijn weg over de vrije rijstrook.

4. Kruispunt met rood verkeerslicht, zonder vrije rijstrook

Je staat te wachten voor het rode verkeerslicht en wilt rechtdoor. Je ziet in je spiegels een politieauto met zwaailicht en sirene aankomen. Kijk of de politie zelf haar weg kan vinden. Als de politie dat niet kan, maak dan alleen ruimte als dat veilig kan.

5. Provinciale weg met parkeerhavens

Je rijdt op een provinciale weg. Je hebt tegenliggers. Achter je komt een brandweerauto met zwaailicht en sirene aanrijden. Als je merkt dat de brandweerauto er langs wil, blijf dan op de weg. Houd zoveel mogelijk rechts. Wijk alleen uit naar verharde weggedeelten, zoals een parkeerhaven. Geef op tijd richting aan en rem dan rustig af.

6. Provinciale weg zonder parkeerhavens

Je rijdt op een provinciale weg. Je ziet in je spiegels een politieauto met zwaailicht en sirene aankomen. Je kunt hier niet veilig uitwijken. Als je merkt dat de politie er langs wil, blijf dan rustig op de weg rijden met de toegestane snelheid. Houd zoveel mogelijk rechts. De politie zoekt zelf wel een moment om in te halen.

Test je kennis
Stel je eens voor: je staat voor rood licht op een kruispunt. Er komt een voorrangsvoertuig aan. De rijstrook naast je is bezet. De vraag is nu: wat doe je? Op de campagnesite wordt onder andere via een filmpje antwoord gegeven op deze en nog veel meer andere vragen. Naast een app met kennistest en een informatiefolder zijn er bijvoorbeeld filmpjes waarin adviezen gegeven voor een aantal veel voorkomende situaties. De app en filmpjes zijn bereikbaar via de website: www.zwaailichtensirene.nl.

Wat is een voorrangsvoertuig?
Een voorrangsvoertuig is een motorvoertuig van politie, brandweer, diensten voor spoedeisende medische hulpverlening en door de minister aangewezen hulpverleningsdiensten, dat blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn voert om kenbaar te maken dat het een dringende taak vervult. Het gaat dan met name om politie- en brandweervoertuigen en ambulances. Weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan. Daarbij mogen ze echter niet zelf een verkeersovertreding maken.

Onderzoek
Uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat weggebruikers vaak onverwacht en ook ongewenst reageren als zij merken dat er een voorrangsvoertuig nadert. Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Veel voorkomende voorbeelden van ongewenst gedrag zijn door rood licht rijden, snelheidsovertredingen, plotseling stoppen of uitwijken en op de vluchtstrook rijden. Uit een enquête onder weggebruikers bleek dat de meerderheid denkt te weten hoe te reageren, maar bij doorvragen blijkt hun kennis ernstig tekort te schieten. Daarmee geconfronteerd gaf maar liefst negentig  procent van de ondervraagden aan behoefte te hebben aan meer informatie.

Samenwerkende partners
De campagne ‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’ is een initiatief van het ROV Oost-Nederland in samenwerking met het IFV en de regionale veiligheidspartners in Oost-Nederland:Politie Oost Nederland, Brandweer, GHOR Veiligheidsregio’s in Overijssel en Gelderland, Ambulancezorg Nederland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Dossier: