Eerste kievitsei van Overijssel gevonden in Dalmsholte

Foto: Landschap Overijssel

Natuurliefhebber Gerrit Ligtenberg vond het nest met één ei.

Op zondag 8 maart om 9.30 uur in de ochtend is op een akker in Dalmsholte aan de voet van de Lemelerberg het eerste Overijsselse kievitsei van dit jaar gevonden. Een week nadat in Gelderland de eerste twee eieren van Nederland werden gevonden. Het nest wordt nu beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

Het ei werd om 9.00 uur op maandagochtend gemeld en is, zoals gebruikelijk, deze middag door een medewerker van Landschap Overijssel gecontroleerd. Er is vastgesteld dat het om een vers kievitsei gaat. Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen nu ook in Overijssel echt begonnen. Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om op percelen waar landbewerkingen plaatsvinden nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen.

Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Zo broeden elk jaar circa 200.000 broedparen van kieviten in ons land, zo’n 25% van de Europese populatie. Op grasland lopen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten als bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding tijdens het voorjaar. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom ook hard nodig.

Lees ook: Eerste kievitsei van Overijssel gevonden in Genemuiden