Lunch met CU-SGP kandidaat Ruissen bij familie Visscher

Foto: Herbert-Jan Hattem

Een dag voor dato heeft Bert-Jan Ruissen namens de CU-SGP een bezoek gebracht aan Staphorst in het kader van de Europese verkiezingen. Bert-Jan Ruissen is kandidaat voor de Europese verkiezingen die D.V. 23 mei plaatsvinden. Hij staat op de tweede plek van de gezamenlijke lijst van ChristenUnie en SGP.

Op het melkveebedrijf van familie Visscher ging hij onder het motto ‘Tijd voor de boer’ het gesprek aan met agrariërs uit de omgeving. Onder het genot van een lunch werd er gediscussieerd over onderwerpen als rentmeesterschap, kringlooplandbouw en Europese regelgeving zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Na de verkiezingen hoopt de Eurofractie van CU-SGP zich in te zetten om de positie van boeren te versterken zodat zij een eerlijke prijs voor een duurzaam product ontvangen. Verder wil deze fractie zich inzetten om de samenwerking tussen Europese landen te bevorderen waar nodig, maar verzetten zij zich tegen de ‘Superstaat’.

Lees ook: Eurofractie CU-SGP gaat graag in gesprek bij boer Visscher