Op 1 juli 2015 wordt het Trekkerrijbewijs ingevoerd

Foto: Harm Brand

Het Trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) is bedoeld voor bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er gebeuren nu relatief veel ongelukken met trekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, waarbij vooral andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers gevaar lopen.

In tegenstelling tot alle andere soorten voertuigen is het jaarlijks aantal slachtoffers door ongelukken met LBT’s de laatste jaren niet gedaald. En omdat LBT’s en MMBS’en vaker worden ingezet in bijvoorbeeld de bouwsector, komen LBT’s en MMBS’en steeds vaker op de openbare weg.

Alle bestuurders van een LBT en MMBS op de openbare weg moeten in het bezit zijn van een T-rijbewijs. Het T-rijbewijs geldt in principe voor alle LBT’s en MMBS’en. Er zijn twee uitzonderingen:

Uitzondering 1: LBT’s en MMBS’en die: inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant niet breder zijn dan 1,3 m en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Deze voertuigen mogen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

Uitzondering 2: Voor heftrucks, die niet breder zijn dan 1,3 m, zonder aanhangwagen of verwisselbare getrokken machine, en die worden gebruikt voor het laden en lossen in de directe omgeving van een fabriekshal of magazijn is geen T-rijbewijs nodig. De scholing voor bestuurders van heftrucks die nu al verplicht is op basis van ARBO-wetgeving blijft gewoon bestaan.

Wil je je T-Rijbewijs halen? Dan neem je, om goed voorbereid het examen in te gaan, les bij een opleider of bij een school voor agrarisch onderwijs. Les nemen is echter niet verplicht. Je kunt je rijbewijs aanvragen bij de gemeente als je met succes een theorie- en praktijkexamen aflegt bij het CBR en medisch geschikt bent.

De invoering van het T-rijbewijs moet de rijvaardigheid van de bestuurders verbeteren. De verwachting is dat het verkeer veiliger wordt omdat bestuurders van LBT’s en MMBS’en beter weten hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Voor alle andere gemotoriseerde voertuigen (van scooters tot vrachtwagens) is al een rijbewijs nodig, en vanaf 1 juli 2015 dus ook voor de LBT’s en MMBS’en. Nederland is één van de laatste landen in Europa waar het T-rijbewijs wordt ingevoerd.

  • Heeft u geen trekkercertificaat en geen B-rijbewijs dan moet u een trekkerexamen doen.
  • Als u in het bezit bent van een trekkercertificaat, maar u heeft geen B-rijbewijs, dan moet u vóór 1 juli 2016 dat trekkercertificaat omwisselen voor een T-rijbewijs.
  • Heeft u al een B-rijbewijs dan hoeft u niets te doen. Wanneer u uw rijbewijs gaat verlengen krijgt u automatisch een B+Trijbewijs.

Zie voor meer informatie over het T-rijbewijs: www.cbr.nl/t-rijbewijs.