Code Oranje voor omgevingsrecht en ruimtelijke ordening

Foto: Harm Brand

De gemeente Staphorst doet het matig als het gaat om De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van de provincie Overijssel. Het uitvoeringsprogramma dat gaat over handhaving geeft volgens Overijssel onvoldoende inzicht in de voorgenomen activiteiten en benodigde en beschikbare middelen en capaciteit. Staphorst geeft te beperkt inzicht in de uitvoering. Daarbij is ook de evaluatie van de uitvoering te beperkt.

Archiefbeheer en huisvesting van verblijfsgerechtigden voldoen in Staphorst aan de wettelijke kaders. Ook financieel gaat het goed. Het totaalbeeld van de gemeente Staphorst is, net als in de voorgaande jaren, groen. Op drie domeinen wordt voldaan aan de wettelijke kaders. Twee domeinen, Wabo en Wro, kennen dit jaar een oranje regime. Dat kan beter.

Ook in de dagelijkse praktijk hebben nogal wat burgers problemen als het gaat om ruimtelijke ordening. Dieptepunt was oktober vorig jaar toen een wanhopige agrariër die al jaren in de clinch ligt met de gemeente over een bestemmingsplanwijziging met een grote houten hamer de raadzaal binnenstormde.

Zo zijn er nog meer zaken. Hoofdpijndossiers betreffende ruimtelijke ordening. ‘De provincie heeft een aantal meldingen en signalen ontvangen van inwoners over diverse ruimtelijke ontwikkelingen die binnen de gemeente spelen. De provincie volgt met belangstelling de voortgang en de wijze waarop Staphorst deze zaken in het komende jaar oppakt’, laat Overijssel fijntjes weten.

‘Al met al levert dit het beeld op van een gemeente die enerzijds inspanning levert om haar wettelijke taken naar behoren uit te voeren (financiën, archief en huisvesting), maar die anderzijds niet op tijd is met het vaststellen van relevante stukken die de basis vormen voor de uitvoering van de wettelijke taken of deze onvoldoende inzichtelijk maakt’, schrijft de provincie.

Het doel van de Wabo is dat de overheid sneller en eenvoudiger vergunningen verleent op het terrein van bouwen, milieu en ruimte. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden. De provincie Overijssel is toezichthouder voor de Wabo en de Wro, Archiefwet en de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de financiën van de gemeente. 

De gemeenten Dalfsen, Rijssen-Holten, Oldenzaal, Olst-Wijhe en Tubbergen voldoen op alle toezichtdomeinen aan de wettelijke vereisten.

Lees ook:

article
11424
Code Oranje voor Wabo en Wro
De gemeente Staphorst doet het matig als het gaat om De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
https://staphorst.nieuws.nl/regio/11424/code-oranje-omgevingsrecht-en-ruimtelijke-ordening/
2016-04-12T16:46:14+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2016/01/01192531/DSCN1495.jpg
bouwen, dalfsen, oldenzaal, olst-wijhe, rijssen-holten, tubbergen, wonen
Regionaal