Volle inzet om aansluiting op snelweg A28 te verplaatsen

Foto: Eelco Kuiken

Het college van B en W zet vol in op het verplaatsen van de aansluiting op de A28 richting de Gorterlaan. In de volgende raadsvergadering vraagt het college 150.000 euro krediet van de gemeenteraad om de plannen uit te werken.

Met Rijkswaterstaat en de provincie is inhoudelijk overeenstemming over de verplaatsing van de bestaande op- en afritten, zo laten B en W weten. Van alle partijen zijn de kansen en risico’s in kaart gebracht. De belangrijkste conclusies is dat Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel hun medewerking verlenen aan het verplaatsen van de bestaande op- en afritten, zonder daaraan de consequentie van een financiële tegemoetkoming te willen verbinden.

Nu het duidelijk is dat partijen mee willen werken aan de verplaatsing, gaat het project volgens B en W een volgende fase in. Hierin wil Staphorst het plan verder uitwerken. Bekeken moet worden, in eerst instantie nog in een abstracte vorm, hoe de nieuwe op- en afritten ingepast worden. Ook moet er enigszins duidelijkheid komen over de hoogte van de aanlegkosten. Daarnaast wil de gemeente inzetten op de communicatie. Het gaat dan om informatieverspreiding, betrokkenheid, draagvlak voor het project en het zoeken naar mogelijkheden voor meefinanciering. Staphorst stelt een plan op waar alles in moet staan.

Begin 2009 strandde het voorstel om te komen tot een nieuwe aansluiting bij de Krodhoeksweg, iets meer noordelijk, tussen de huidige en de nieuwe – gewenste- aansluiting in. Het bleek veel te duur en bovendien weigerde toenmalig minister Eurlings van Verkeer de noordelijke op- en afritten nog een tijd open te houden. De meerderheid in de raad bleek te krap voor een dergelijk groot besluit. Rijkswaterstaat legde 5 miljoen euro klaar, de andere 5 miljoen was voor de gemeente. Nu wordt ingezet op de Gorterlaan met verlies van de noordelijke op- en afritten. Geen halve aansluitingen.

Lees ook:

Cookieinstellingen