Staphorst is op zoek naar panden voor vluchtelingen

De gemeente Staphorst maakt in opdracht van de Veiligheidsregio IJsselland een lijst met daarop geschikte locaties om vluchtelingen op te vangen.

De gemeente vraagt ook aan kerken en dorps- en wijkraden om mee te denken over geschikte locaties. Het gaat niet om grootschalige opvang, maar om gebouwen waar rond de veertig mensen opgevangen kunnen worden. Ook de tien andere gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland doen dit. In de elf gemeenten zouden 500 vluchtelingen opgevangen moeten worden, dat is exclusief de grootschalige opvang in Zwolle.

Het gaat om crisisnoodopvang voor een termijn van drie tot zes maanden. Het valt volgens burgemeester Segers niet mee om tot goede locaties te komen in Staphorst. “Grote locaties hebben we niet of onvoldoende of er valt veel op af te dingen. Wij kijken naar kleine locaties die geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden. Als de lijst af is, gaan we alle criteria langs en blijven er wel of geen panden over.”

Die lijst overhandigt Staphorst dan aan de Veiligheidsregio die de panden aanbiedt aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Of het COA de panden accepteert, is nog maar de vraag. De organisatie heeft liever grotere panden.

Lees ook: