Eerste vergadering van gemeenteraad na zomerreces

De oude raadszaal voor de proefopstelling in 2017
Foto: Notubiz

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad. De vergadering is inmiddels afgelopen. Er kon meegeluisterd worden via de livestream van Omroep Staphorst. In deze vergadering werd afscheid genomen van de griffier.

  • Datum: dinsdag 08 september 2015
  • Starttijd: 19:30 – Eindtijd: 21:50
  • Voorzitter: Dhr. ing. L. Mulder
  • Griffier: A. de Boer
  • Locatie: Raadzaal

VOORLOPIGE RAADSAGENDA

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunten
4. Vragenuurtje
5. Vaststellen besluitenlijst d.d. 30 juni en het verslag d.d. 2 juli 2015

6. Ingekomen stukken en mededelingen

BESLUITVORMEND

Hamerstuk

7. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 8 woningen Ywehof IJhorst

Bespreekstukken

8. Tijdelijk wijzigen samenstelling werkgeverscommissie en benoeming interimgriffer

9. Appartementencomplex Ebbinge Wubbenlaan 25/27 te Staphorst

OPINIËREND

10. Begroting BVO Jeugdzorg 2015 – verzoek indienen zienswijze

11. Aanschaf Management Informatie Systeem

12. Huisvesting Koning Willem Alexanderschool

13.  Voorstel Nieuwbouw sportaccomodatie Rouveen

14. 2e wijziging legesverordening 2015

15. Afscheid van de griffier, J.W. van Hoppe

16. Sluiting

Lees ook: