Verongelijkte inwoners starten met een klachtenwebsite

Foto: Screenshot RechtvaardigStaphorst.nl

Een drietal families zijn begonnen met een klachtenwebsite tegen de ambtenaren en de politici binnen de gemeente Staphorst: Rechtvaardig Staphorst. Een kleine verkenning.

‘Om een podium te bieden voor de mensen die vinden dat het zo niet langer kan. Bent u ook gedupeerde? En wilt u zich aansluiten bij dit burgerinitiatief? Meld u dan aan via [email protected], zo is te lezen in het openingsbericht.

‘Op deze site zijn voorbeelden van conflicten te vinden, maar ook handige tips in de communicatie met de gemeente, een overzicht van de artikelen in de media en de feiten over het intern feitenrelaas die de gemeente niet openbaar wil maken.’ Lees: Waarom deze website?.

In het eerste blogbericht: ‘CU fractievoorzitter Dik Vedder kon laatst op kritiek rekenen van zijn coalitiegenoot Jacob Spiker van CDA Staphorst. Vedder zou willen afrekenen met frustraties uit het verleden. Ja, zo werkt het in Staphorst. Als je een kritisch geluid laat horen, dan begint het zwarte-pieten’. En: ‘Nou beste gemeenteraad, wie A zegt moet ook B zeggen:’

Opvallend is dat Gemeentebelangen (en de afgesplitste liberale voorman) buiten schot blijven: ‘SGP, Christenunie en CDA zijn en blijven de grootste partijen in de gemeente Staphorst. Dit hoort bij Staphorst, het is onlosmakelijk verbonden met het cultureel erfgoed en daar moet je zuinig op zijn.’ Zozo..

‘De keerzijde hiervan is dat deze partijen van niemand wat te duchten hebben. Nooit zal een partij in de verkiezingen worden afgerekend op het wanbeleid van de gemeente.’ O nee? Alsof Gemeentebelangen geen zetel heeft verloren, en er dus wel degelijk wordt ‘afgerekend’. Wel scherp blijven!

Op de website wordt tevens het ‘feitenrelaas van de gemeentesecretaris ontrafeld’, waarvan na aandringen een verkorte versie gepubliceerd is. ‘In twee casussen is zelfs sprake geweest van een mishandeling’, zo staat te lezen in het gemeenterapport. Hier het antwoord van de ‘gedupeerden’:

Boer opgescheept met woonbestemming
‘De familie Jansen woont sinds 2005 aan de Gemeenteweg  in Staphorst. Daar hebben ze een boerderij.  In 2006 diende de familie een aanvraag in voor het vervangen van de oude schuren achter op het perceel. (..) In 2007 en in 2012 voerde de gemeente milieucontroles uit op het boerenbedrijf.’ Lees meer…

Een autobedrijf op woonbestemming
‘Nadat de familie Geers vanaf 2011 een jaar lang met ambtenaren en wethouder Talen in gesprek was geweest over handhaving op activiteiten van hun buren die in strijd zijn met het bestemmingsplan, dienden ze een officieel handhavingsverzoek in. Dit was het begin van een hele hoop ellende.’ Lees verder…

Nieuw bestemmingsplan aan de Lankhorst
(..) oen in december 2014 eindelijk de juiste afmeting op de bestemmingsplankaart was gezet, konden de burgers het een en ander nameten op locatie. Een gemeenteraadslid van de SGP is uit eigen beweging bij de familie Geers langs gekomen en is samen met de bewoners op locatie gaan meten. Lees meer…

De vermeende valsheid in geschrifte
In juni 2013 dienden de bewoners van een perceel aan de Lankhorsterweg klachten in bij de gemeente Staphorst. Deze klachten waren specifiek gericht op één ambtenaar die op dat moment verantwoordelijk was voor de behandeling van de twee procedures waarin de inwoners in conflict waren met de gemeente. Lees verder…

De domeinnaam is geregistreerd op 10 juli 2015. Contactpersoon is Eline Faber. Zij werkt al meer dan 5 jaar bij de Gemeente Emmen. Sinds begin dit jaar is ze ‘projectleider aanjaagteam vernieuwing sociaal domein’. Ze houdt zich bezig met de identiteit en het imago van het gebied Emmen (regiobranding) en van de gemeente Emmen (de organisatie).

Ook in andere gemeenten problemen

De gemeente Staphorst is hierin overigens niet uniek, getuige een reactie op de nieuwe website: ‘Wij zitten met de gemeente Borger-Odoorn in hetzelfde schuitje, en wij houden daar ook een blog over bij. Echt schandalig hoe de gemeenten op dit moment met hun burgers omgaan, want ook wij krijgen veel reactie binnen van verontruste en boze burgers.

Op deze pagina staan een aantal handige tips, specifiek over de gemeente Staphorst. Er zijn bij de gemeente Staphorst met name negatieve ervaringen met de juristen van de gemeente. De conflicten zitten doorgaans op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Op dit moment is er geen zicht op problemen bij andere teams of afdelingen.’

Overijsselse Ombudsman
‘De gemeente Staphorst heeft zich aangesloten bij de Overijsselse Ombudsman en daarmee is de weg naar de Landelijke Ombudsman definitief afgesloten.  Dit is zeer nadelig voor burgers. De Overijsselse Ombudsman staat er namelijk niet om bekend dat hij ‘naast’ de burger gaat staan, zoals de Landelijke Ombudsman dat doet.’ Hij ‘maakt weinig indruk‘.

Op de website wordt verder nog geschreven over een externe case-manager, waar de gemeenteraad ook al over sprak. Deze komt eraan. Er is een goed ingewerkte gemeentesecretaris/algemeen directeur. De oude burgemeester neemt binnenkort afscheid. De nieuwe burgemeester Theo Segers kan er meteen mee aan de slag. Een externe met een frisse blik.

Lees ook: