Plan bedrijventerrein De Esch IV zonder zienswijzen naar raad

Foto: Google Streetview

Deze maand september 2021 liggen de plannen voor de komst van het bedrijventerrein De Esch IV voor aan de gemeenteraad. Bedrijventerrein De Esch IV voorziet in een ondernemersbehoefte, want alle kavels zijn al verzegd.

Wethouder Lucas Mulder: “We zijn blij dat we de plannen voor De Esch IV ter vaststelling aan de gemeenteraad kunnen aanbieden. Het bedrijventerrein gaat ruimte bieden aan ruim 15 voornamelijk plaatselijke ondernemers. Dat alle kavels al zijn toegezegd en veel van de toekomstige bedrijven ook al weer een ondernemer hebben gevonden voor hun huidige locatie is kenmerkend voor de ondernemersmentaliteit van Staphorst. Als college vinden we het belangrijk om onze ondernemers goed te faciliteren.”

Het gaat om het gebied tussen de Oude Achthoevenweg, de ‘nieuwe’ Achthoevenweg en de J.J. Gorterlaan in Staphorst (zie kaartje onderaan). Vanwege de lange driehoeksvorm ook wel taartpunt genoemd. Het terrein is ongeveer 18 hectare groot en ligt direct ten oosten van het bestaande bedrijfsterrein langs de A28. De bedrijfskavels zijn tussen de 1.000 en 40.000 vierkante meter groot.

In het bestemmingsplan staan in totaal drie ontsluitingen voor het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein aangegeven. Twee via de Achthoevenweg; één ter hoogte van de Wethouder Kuijersstraat en de Wethouder Bronstraat. Daarnaast komt er nog een ontsluiting via de J.J. Gorterlaan/Oude Achthoevenweg. Het totale bedrijventerrein is vanaf de A28 goed bereikbaar.

Met de inrichting van het terrein is rekening gehouden met voldoende groen en een goede waterberging. Op het nieuwe bedrijventerrein zijn stookinstallaties (waaronder ook gas) niet toegestaan om de stikstofuitstoot op Natura 2000 gebieden te beperken. Door uitgebreid vooroverleg met toekomstige gebruikers worden het bestemmings- en exploitatieplan zonder zienswijzen aangeboden aan de raad.

De gemeenteraad bespreekt het bestemmings- en exploitatieplan op 7 september 2021 eerst opiniërend. Dat betekent dat de raadsleden vooral informatie en standpunten met elkaar zullen delen. In deze vergadering bepaalt de raad zelf of in een volgende vergadering een besluit kan volgen. De komende raadsvergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn digitaal te volgen.

Lees ook: Vrachtwagenverbod industrieterreinen vanaf Gemeenteweg