Renovatieplan voor begraafplaats Staphorst ligt ter inzage

Foto: Google Streetview

In het najaar van 2015 wordt een gedeelte van de begraafplaats Staphorst gerenoveerd. Het renovatieplan bestaat uit twee delen:

  • Renovatie van het bestaande groen in het zuid-midden deel tegen de Binnenweg.
  • Nieuwe aanplant in het meest noordelijk deel achter de Gemeenteweg (fase 2 van de uitbreiding).

Visie totale begraafplaats
Voor de gehele begraafplaats Staphorst is een visie opgesteld. In deze visie zijn voorstellen opgenomen om het karakter van de begraafplaats te versterken en meer eenheid aan te brengen, terwijl de verschillende perioden waarin de begraafplaats is uitgebreid herkenbaar blijven.

Renovatie bestaand groen
De hoge coniferenbeplanting tussen de grafmonumenten is kaal en lelijk geworden. Het gedeelte van de begraafplaats is donker en op de grafmonumenten groeit mos en alg. Deze beplanting wordt gerooid en afgevoerd. Tussen de graven komen nieuwe plantvakken, voorzien van verse teelaarde. In deze vakken komen verspreid in totaal 21 bomen: iepen, krenten, meelbessen en pluimessen. Tussen de graven komen hagen van beuk en taxus. De gazons tussen de graven en de beplantingsvakken worden gefreesd en opnieuw ingezaaid.

Nieuwe aanplant
Omdat de eerste fase van de uitbreiding van de begraafplaats bijna vol is, kan de tweede fase worden ingericht. Omdat de bomenrij langs het hoofdpad over de uitbreiding in redelijke tot slechte staat verkeert en enkele bomen al zijn gekapt, wordt voorgesteld om alle essen te vervangen door in totaal 30 iepen. Tussen de nieuwe graven wordt taxushaag geplant en langs het toegangspad lage, witbloeiende heesters. Ook komt er langs het pad nog een zitplekje met een karakteristieke bank. De gazons tussen de graven en de plantvakken worden gefreesd en opnieuw gezaaid. Langs het hoofdpad tussen de Binnenweg en de kerk wordt een mengsel van witbloeiende bloembollen geplant.

Ter inzage
De beplantingsplannen liggen t/m 4 september 2015 ter inzage in het gemeentehuis Staphorst, bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving. U kunt deze plannen inzien. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt contact opnemen met Bob Boer (telefoonnummer (0522) 46 75 45) of met Suzan Brand (telefoonnummer (0522) 46 75 20) van de afdeling Ontwikkeling & Beheer.

Vervolg procedure
Ondertussen wordt het werkbestek gemaakt. Na 4 september vindt er een aanbesteding plaats. Wanneer alles volgens planning verloopt, wordt er in november gestart met de renovatie. Hierover volgt te zijner tijd nadere informatie.

Lees ook: