Herman Slappendel vertrekt als voorzitter van de Wmo-raad

Foto: Gemeente Staphorst

Herman Slappendel stopt na drie jaar met het voorzitterschap van de Wmo-raad. Hij wil weer iets nieuws oppakken en ook meer tijd besteden aan zijn eigen bedrijf.

Na de crisissituatie bij de Wmo-raad van een paar jaar geleden heeft hij het functioneren van de raad weer op de rit gekregen. Hij heeft zich ook ingezet voor een betere verstandhouding tussen de kerkelijke gemeente en andere algemene organisaties. De overige leden van de Wmo-raad respecteren zijn besluit, maar betreuren het vertrek. Ze zouden heel graag zien dat Herman in ieder geval nog een jaar bleef, zodat alle veranderingen in het sociale domein grotendeels afgerond zijn.

Werkgroep nieuwe voorzitter
Een werkgroep bestaande uit Harold Engels, secretaris Klaas Harke en Paula Trul zal een profielschets voor een onafhankelijke voorzitter opstellen. Het concept zal met het college besproken worden. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de voorzitter aan.

Afscheid van twee leden
Jan Huiskes heeft een baan bij de gemeente Staphorst gekregen. Volgens de verordening is die niet te combineren met het lidmaatschap Wmo-raad. De Wmo-raad bedankt Jan voor zijn inbreng in de afgelopen turbulente periode. Ook Cor de Val verlaat de gemeente Staphorst voor een andere baan in het noorden des lands. Hij was contactpersoon tussen Wmo-raad en gemeente.

Nieuwe contactambtenaar
Inmiddels is er een nieuwe contactambtenaar benoemd in de persoon van Jack de Goede. Hij heeft de afgelopen zeven jaar bij de gemeente Raalte in een soortgelijke functie gewerkt. Eerder werkte hij in achtereenvolgens Genemuiden > Zwartewaterland, Zwolle en Elburg. Nu is hij contactpersoon tussen de Wmo-raad en de gemeente.

Wat is en doet de Wmo-raad
De Wmo-raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over alles wat met de Wet maatschappelijke ondersteuning te maken heeft. De Wmo-raad vergadert tien keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Deze ‘denktank’ vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente.

Lees ook: