Ds. J. Belder spreekt over naasten met psychische klachten

De reformatorische vereniging voor familieleden van psychisch zieken “een handreiking”, regio Noord houdt op D.V. donderdag 21 april a.s. in de Willem de Zwijgerschool, Bergerslag 22 te Staphorst haar dertigste regioavond. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur inloop.

Spreker is ds. J. Belder uit Dordrecht en het thema van zijn lezing is: “Hoe kunnen gemeenteleden iets betekenen voor onze naaste met psychische klachten”. Daarnaast hoopt de predikant ook aandacht te geven aan degenen die nauw betrokken zijn bij mensen met psychische problemen.

Na de pauze is er gelegenheid de schriftelijk ingediende vragen te laten beantwoorden. Ter bestrijding van de onkosten van deze avond zal er een collecte worden gehouden. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Neem voor meer informatie contact op met: [email protected].

Lees ook: