Stichting Stéphanos blikt met publicaties terug op 2019

Foto: Stichting Stéphanos

Stichting Stéphanos heeft haar jaarverslag en jaarrekening over 2019 gepubliceerd. Direct en indirect heeft Stéphanos opnieuw duizenden kinderen en families mogen helpen in de dorpen in Malawi en Zambia. In het jaarverslag is verder te lezen dat in het verslagjaar de bestuursvorm van de stichting is gewijzigd.

In het jaarverslag is uitgebreid te lezen over de voortgang van de projecten in Malawi en Zambia. Zo mochten in Zuid-Malawi weer veel kinderen en hun families geholpen worden met name op het gebied van (Bijbel)onderwijs en landbouwactiviteiten. Op de boerderij wordt gezorgd voor eigen voedselvoorziening. Ook wordt er onder andere gewerkt aan het genereren van lokale inkomsten door verkoop van eigen producten. De inkomsten zijn in 2019 met ongeveer 10% gestegen, zo blijkt uit de jaarrekening.

Op de Stéphanos school mogen goede resultaten worden geboekt; 89% van de basisschool leerlingen is geslaagd voor de eindexamens. Stéphanos heeft in Zuid-Malawi diverse afdelingen, zoals Geestelijke vorming, Zorgafdeling (weeshuis, dagopvang en kliniek), Speciaal onderwijs, Kleuter- en basisonderwijs, VTC (beroeps opleidingen), Boerderij (landbouw, veeteelt en maïsmolen), Dorpsontwikkelingsprogramma en het FAP (Family Adoption Program). Het studenten aantal op de beroepsopleiding is ten opzichte van 2018 met 234 studenten fors gegroeid naar 592 studenten.

In Midden-Malawi is ook in 2019 in lokale dorpen (kinder)evangelisatie- en ontwikkelingswerk gecombineerd vormgegeven. Naast het evangelie is er kennis doorgegeven om in eigen levensbehoefte te kunnen voorzien, door middel van een ontwikkelingsprogramma op landbouwgebied.

In Zambia mocht het werk ook zijn voortgang hebben. In 2019 is er door veldwerkers gewerkt aan de uitvoering van de missie. Al het werk in Zambia is er op gericht mensen bekend te maken met het Woord van God en daarnaast om mensen fysiek, materieel en geestelijk bij te staan. De vertaling van de Van Dam kinderbijbel deel 2 was in 2019 afgerond, en de vertaling van de Kijk en Luisterbijbel van L. Zwoferink is herzien. Beide boeken zijn gedrukt.

Tot 17 september werkte Stéphanos met het klassieke bestuursmodel. Vanaf dat moment is de structuur overgegaan naar een Raad van Toezicht (RvT). Deze bestaat naast voorzitter Ds. R.P. van Rooijen uit het Gelderse Oosterwolde uit L. den Boer uit Hendrik Ido Ambacht, J.W.D. Nijkamp uit Rijssen, J.G. Roodhorst uit Sliedrecht en J. Talen uit Staphorst. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse activiteiten van de stichting ligt bij de Raad van Bestuur (RvB) in de persoon van de heer J. van der Ham.

“We mochten wederom hulp bieden aan de meest kwetsbaren in de Afrikaanse samenleving en daarbij mocht het Woord van God centraal staan. Boven alles uit weten we ons afhankelijk van de Heere in ons gehele doen en laten. Zonder alle betrokkenen kunnen we het werk niet verzetten. Zonder zo’n grote trouwe achterban is er geen activiteit mogelijk. Maar zonder ‘s Heeren zegen gedijt er niets en is er geen vrucht. Daar bidden we dagelijks om.”, aldus directeur/bestuurder J. van der Ham.

J. van der Ham; “De noodhulp die we (vooral) in maart 2019 boden, was als gevolg van de vernietigende overstromingen in de zuidoost hoek van Afrika. De snelle medewerking van een drietal samenwerkende reformatorische kerken heeft ons zeer verblijd.” Daarnaast is er veel steun ontvangen van ondernemers, en gevers uit het hele land. Stichting Stéphanos heeft een zeer betrokken achterban waardoor er ten opzichte van 2018 sprake was van een groei.

Lees ook: Matandika nieuwe geestelijk verzorger Stéphanos Malawi