Clarien Cornelisse nieuwe voorzitter Natuurbescherming

Clarien Cornelisse overhandigt cheque voor Belevingspad
Foto: Denny Kroeze

In maart van dit jaar is Jan Vos na 15 jaar gestopt als voorzitter van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”. In het bestuur van de vereniging was op dat moment geen opvolger beschikbaar als voorzitter. Wel werd op de jaarvergadering een nieuw lid in het bestuur gekozen en wel Clarien Cornelisse.

Nu, na een half jaar actief te zijn geweest in het bestuur, heeft Cornelisse besloten om te voldoen aan de vraag van de overige bestuursleden om de voorzittershamer van Jan Vos over te nemen, met ingang van september 2018. Zij vindt het een hele uitdaging om iemand op te volgen, die zo lang voorzitter is geweest en dit met grote deskundigheid en betrokkenheid al die jaren heeft gedaan. De natuur heeft altijd haar grote interesse gehad. Niet alleen omdat de natuur schitterend mooi is, maar ook vanwege haar kracht en volmaaktheid. Alles heeft een reden en niks wordt verspild.

Omdat de natuur onder grote druk staat, is het hard nodig dat vele mensen zich inzetten om haar goed te beschermen en te versterken. Het mooie is dat de natuur een enorm herstelvermogen heeft. Clarien stelt, wanneer wij een ‘zetje’ geven, dan werkt de natuur zelf mee aan haar herstel. Zij verheugt zich erop om samen met de 700 leden van de Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” verder te werken aan het inventariseren en beschermen van de natuur. Daarbij zijn de werkgroepen van groot belang, want daar is veel kennis aanwezig, maar ze hebben ook versterking nodig.

Ook de Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer” doet regelmatig mee aan allerlei activiteiten. En natuurlijk samen met de andere vrijwilligers, zonder wie er helemaal geen vereniging mogelijk zou zijn. Clarien Cornelisse hoopt als nieuwe voorzitter veel van deze vrijwilligers te ontmoeten op de ledencontactvergaderingen, die elke eerste maandag van de maand worden gehouden. Ook zijn niet-leden altijd welkom.

Lees ook: