Werkzaamheden Bergings- en identificatiedienst

In De Veldschuur hield Patric van Aalderen gisteravond, dinsdag 24 november een lezing. Bovenstaand een korte video over het werk.

Meer dan 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog is de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) nog dagelijks bezig met het bergen en identificeren van oorlogsslachtoffers, burgers, militairen en verzetsmensen. Nog steeds krijgen stoffelijke resten eindelijk een naam en een laatste rustplaats. Vaak op een van de militaire erevelden waar jaarlijks op 4 mei extra aandacht voor oorlogsslachtoffers is.

Het werk van de BIDKL vindt zijn grondslag in de conventie van Genève waarin wordt omschreven dat iedere lidstaat tijdens een gewapend conflict over een gravendienst moet beschikken. Tegenwoordig bestaat het werk van de BIDKL uit het bergen, identificeren en overdragen aan het land van herkomst van de stoffelijke resten van gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog.

Duidelijkheid over het lot van dierbaren is van cruciaal belang voor de rouwverwerking aldus adjudant Jonker, hoofd van de 3-koppige dienst “Vermist is erger dan dood. We nemen jaren van knagende onzekerheid weg.”

Aankondiging van de lezing
Tijdens deze lezing zal hij spreken over de werkzaamheden van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (afgekort BIDKL) in het algemeen en zich toespitsen op zaken uit de directe omgeving van Rouveen, waaraan de BIDKL een bijdrage heeft geleverd. De lezing vangt aan om 20.00 uur en zal omstreeks 22.00 uur worden afgesloten.

Welke geheimen heeft de omgeving van De Veldschuur prijsgegeven?

Patric van Aalderen is in het dagelijks leven adjudant onderofficier bij de BIDKL te Soesterberg en heeft zich toegelegd om te opereren als identificatiespecialist. In die hoedanigheid heeft hij specifieke kennis met betrekking tot identificatie van met name omgekomen vliegers in de Tweede Wereldoorlog. Ook de omgeving van Rouveen is geen onbekend gebied voor hem.

Vragen
In de pauze van de lezing is een kopje koffie of thee te nuttigen met een plak veldkoek en na de lezing is er voldoende tijd om vragen te stellen. Aan de lezing zijn enige kosten verbonden en maximaal 90 belangstellenden kunnen vooraf intekenen door middel van het invullen van het formulier op deze pagina. De Veldschuur, Wijkweg 2 te Rouveen

Deze lezing stond overigens al eerder op de rol voor donderdag 21 mei 2015, maar is toen afgelast en uitgesteld naar november, vanavond dus.

Lees ook:

Dossier: