EHBO-beginnerscursus met reanimatie en AED hulp

Foto: EHBO Staphorst

Op maandag 2 november 2015 start de EHBO-beginnerscursus inclusief verbandleer, reanimatie en hulpverlener AED. Er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Had ik nu maar een EHBO-diploma

Hebt u dat gevoel ook wel eens gehad toen uw hulp nodig was, maar u niet wist wat u moest doen? Met een geldig EHBO diploma kunt u doorstromen naar het Rode Kruis of Lotus vereniging. De Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS) leidt in Nederland mensen op om zo realistisch mogelijk een slachtoffer van een ongeval of ziektebeeld uit te beelden.

Het Rode Kruis nam hiertoe ooit het initiatief om oefensituaties realistischer te doen schijnen. Later is de opleiding door het Het Oranje Kruis overgenomen. Tijdens de opleiding tot slachtoffer leert men acteren en grimeren en een ongevalstoedracht ontwerpen en ensceneren. Na een examen is men gediplomeerd Lotusslachtoffer.

De zogenoemde Lotusslachtoffers worden ingezet bij cursussen en examens van hulpverleners en bij EHBO- en rampenoefeningen. Hierbij acteren zij alsof hun echt een ongeval of ziekte is overkomen. Grime en nagespeeld gedrag zorgen voor een zo realistisch mogelijke oefensituatie.

Voor opgave of informatie: J. Troost, Gemeenteweg 27, telefoon: 0522-463023 E-mail: [email protected] (uw zorgverzekeraar helpt mee betalen aan deze cursus).

Lees ook: