Versterking gezocht voor collecteweek Woord en Daad

Foto: Woord & Daad Comité Ermelo

In de week van 4 juli tot en met 9 juli 2016 houdt het comité Woord en Daad Staphorst-Rouveen haar jaarlijkse collecte. Zij zoeken nog extra collectanten.

Wilt u/jij helpen, meldt u/je dan aan bij één van de volgende personen:

  • de heer K. de Haan tel. 0522 – 462501
  • de heer W. Hooikammer tel. 0522 – 463196
  • mevrouw G. Bloemhof tel. 0529 – 481406
  • mevrouw C. Brouwer tel. 0522 – 445656

Door een gift steunt u het werk van Woord en Daad: armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, vanuit een bijbelse opdracht. Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. Het comité beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Lees ook:

Het leven des armen onder een deksel van planken, is beter dan heerlijke spijs onder de vreemden.