Glasvezel volgens planning overal gereed in augustus

Foto: Glasvezel Buitenaf

In de herziene planning komt de einddatum voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Staphorst in zicht. In augustus moet het allemaal aangesloten kunnen zijn. Elders loopt de planning uit tot december van dit jaar. De graafwerkzaamheden in Staphorst en IJhorst zijn al afgerond.

In de maand juli wordt er nog gegraven in Punthorst en tot en met augustus nog in Rouveen. Alle huisaansluitingen in de genoemde dorpen zullen naar verwachting in augustus gerealiseerd zijn. Daarbij kan het zijn dat er al wel een aansluiting in de woning is, maar dat er nog geen gebruik van gemaakt kan worden. Dit kan onder andere komen doordat er nog geen spanning op het verdeelpunt staat of dat er nog boringen moeten plaatsvinden. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond en de huisaansluiting geactiveerd is, zorgt de dienstaanbieder (provider) ervoor dat men gebruik kan maken van de diensten via glasvezel.

Vanaf de wijkcentrale in Rouveen zal er een verbinding worden gelegd helemaal naar de wijkcentrale in Scheerwolde. Zodra de benodigde vergunningen zijn verkregen van het waterschap en de provincie, kan het laatste deel van deze route worden aangelegd en komt het signaal vanuit Rouveen aan in Scheerwolde. Waarna ook de inwoners in het buitengebied van Steenwijkerland kunnen worden aangesloten op het netwerk. De werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Kop van Overijssel worden uitgevoerd door de aannemer Van Gelder Telecom.

Het buitengebied van Kop van Overijssel wordt gekenmerkt door vele waterwegen en –keringen. Dit maakt de aanleg van glasvezel in het buitengebied behoorlijk complex. Er moeten allerlei waterwegen en waterkeringen gekruist worden. Soms aanleg via alternatieve, langere routes of moeten er speciale boringen uitgevoerd worden. Voor een aantal boringen is een vergunning noodzakelijk. Het verkrijgen van deze vergunning duurt langer dan verwacht. Daarover wordt druk overleg gevoerd met het waterschap en de provincie om tijdig de vergunningen rond te krijgen.

Lees ook: Aanleg glasvezel in waterrijk gebied lastiger dan verwacht