Gemeente verhaalt de kosten van ingrijpen bij acuut gevaar

Foto: Harm Brand

Soms moet de gemeente direct actie ondernemen op een locatie na een gebeurtenis. Dit kan bij een brand zijn of na een storm. De gemeente grijpt vaak direct in wanneer er een gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid van mensen ontstaat.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat door een brand in de omgeving asbest op uw grond komt. Dit levert een gevaar op voor de volksgezondheid. De gemeente schakelt dan een bedrijf in om dit zo spoedig mogelijk te verwijderen. Hier zijn kosten aan verbonden. Die kosten verhaalt de gemeente op de eigenaar van de grond.

De eigenaar is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen terrein. Dat staat in de Woningwet. Het is aan u om contact op te nemen met uw verzekering om te kijken of deze de kosten vergoedt of dat ze op (de verzekering van) een ander verhaald kunnen worden.

Inwoners die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld gemoedsbezwaarden, mogen door de gemeente niet anders worden behandeld. De gemeente kijkt in een spoedeisende situatie niet of een eigenaar van de grond verzekerd is. De keuze om geen gebruik te maken van verzekeringen of andere voorliggende voorzieningen respecteren wij als gemeente, maar is geen voorwaarde voor het wel of niet direct inzetten van acties na een gebeurtenis.

Mensen die om wat voor reden dan ook niet verzekerd zijn, kunnen daarvoor geen aanspraak maken op gemeentelijke financiële vergoedingen.

Dossier: