Graafwerkzaamheden en nutsvoorzieningen

Gaat u uw tuin onderhanden nemen? Of wilt u een hekwerk plaatsen? Wanneer u hierbij gebruik maakt van bijvoorbeeld een graafmachine betekent dit dat u een mechanische grondroering doet of laat doen.

De wet verplicht u om hiervoor een graafmelding te doen. Het kan ook zijn dat u wilt weten of er kabels of leidingen liggen. U kunt dan volstaan met een oriëntatiemelding. U kunt eventueel ook uw opdrachtnemer een graaf- of oriëntatiemelding laten doen. Meer informatie vind u op www.kadaster.nl/klic.

Kosten melding
Als particulier kunt u via www.kadaster.nl/klic een melding doen. De melding moet minimaal 2 werkdagen van tevoren worden gedaan. Na 20 werkdagen vervalt de melding en moet u opnieuw een melding doen. Voor een melding brengt het Kadaster kosten in rekening. De kosten voor een melding zijn € 21,50. U ontvangt hiervoor achteraf een factuur.

Huisaansluitingen
Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar de gebouwen lopen. Netbeheerders zijn niet verplicht informatie over huisaansluitingen te geven. Wél kunt u met het meldnummer dat u na het doen van een melding krijgt, rechtstreeks contact opnemen met de betreffende netbeheerder(s) om deze informatie op te vragen.

Dossier: