Ieke Dijkstra neemt afscheid van bestuur Oranjevereniging Staphorst

Foto: Oranjevereniging Staphorst

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen dinsdag 26 januari 2016 heeft Ieke Dijkstra na 21 jaar afscheid genomen als bestuurslid van Oranjevereniging Staphorst.

Ook Freek Fridrichs is gestopt na 11 jaar actief te zijn geweest als commissaris ter ondersteuning van het bestuur van de Oranjevereniging. Namens het bestuur en alle leden bedankte voorzitter Gerrit Loode het tweetal voor hun vele werkzaamheden in de afgelopen jaren met een overhandiging van een bos bloemen. Helaas kon Freek niet aanwezig zijn.
Nieuwe bestuursleden Oranjevereniging Staphorst
Voorzitter Gerrit Loode kon gelukkig ook drie nieuwe bestuursleden voordragen: Fred Klosse, Grietje Troost en Jan Carlo Bos. Tijdens de vergadering is dit drietal benoemd als bestuurslid van de Oranjevereniging van Staphorst. Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Tijdens de Ledenvergadering is er uiteraard aandacht geschonken aan het programma van de Koningsdag in 2016. Deze zal in grote lijnen overeenkomen met voorgaande jaren: ’s morgen de aubade, kinderspelen en vrijmarkt op het Markplein, gevolgd door een fietspuzzeltocht in de middag.

Het bestuur laat weten dat zij de mogelijkheden onderzoekt om in 2016 ook andere activiteiten te gaan organiseren. Wat betreft de jaarvergadering werd met een positief gevoel teruggekeken op het afgelopen jaar. Uit zowel het secretarieel als het financieel jaarverslag is gebleken dat de vereniging goed en financieel gezond is.

Lees ook: