Verkoopprijs melkveebedrijf bepaald door deskundigen

Twee broers uit Staphorst die samen een melkveebedrijf hebben, wilden beiden de gemeenschappelijke Vennootschap Onder Firma (VOF) beëindigen.

Ze werden het echter niet eens over de afkoopsom die de ene broer aan de ander moest betalen om het bedrijf voort te zetten. De kort gedingrechter besloot maandag dat ze beiden een deskundige moeten aanwijzen, die op hun beurt weer een deskundige aanwijzen. Alle deskundigen samen bepalen dan de afkoopprijs.

Samenwerken ging niet langer, door de vele problemen die zich onderling hebben voorgedaan. Een van de aanleidingen vormde het fysieke geweld in maart van dit jaar tussen de twee broers, waarvoor een van de twee werd veroordeeld door de politierechter. De broer die aangifte deed, vertoonde zich vervolgens niet langer meer op het werk, omdat hij naar eigen zeggen, conflicten wilde voorkomen.

Bemiddeling mochten niet baten, het conflict bleef bestaan. Toch kwamen de broers in juli overeen dat één van de twee het bedrijf zou voortzetten. Maar met de prijs die de ene broer bood ging de andere broer niet akkoord. Om die reden klopten de broers bij de kort gedingrechter aan om het hoofdstuk voor eens en altijd af te sluiten.

Lees ook: