Onttrekkingsverbod oppervlaktewater vanwege droogte

Foto: WDODelta

Vanwege de aanhoudende droogte heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met ingang van maandag 22 augustus 2022 vanaf 17:00 uur een verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater in de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen. Het waterschap ziet dat de wateraanvoer in deze gebieden afneemt, dat het water snel verdampt en dat het steeds lastiger wordt om overal voldoende water te krijgen. Daarom geldt voor deze gebieden het onttrekkingsverbod.

Voor de gebieden, weergegeven op de interactieve kaart op deze pagina, betekent dat hier geen water uit sloten, weteringen en kanalen mag worden onttrokken voor gras en mais (inclusief sportvelden) en akkerbouwgewassen. Oppervlaktewater mag daar alleen nog gebruikt worden als drinkwater voor vee, of om bijvoorbeeld een brand te blussen. Op verschillende locaties gebied staat de beschikbaarheid van water onder druk. Bij aanhoudende droogte, bereidt WDODelta waar nodig ook voor deze delen maatregelen voor. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

“Het instellen van dit onttrekkingsverbod geeft aan dat de grenzen van de wateraanvoer helaas bereikt zijn. Door zorgvuldig het beschikbare water in ons gebied te verdelen, proberen we zoveel mogelijk verdere daling van waterpeilen te voorkomen en de meest urgente functies te kunnen blijven bedienen. Als waterschap hebben we de afgelopen periode zo lang mogelijk de waterpeilen op maximaal gezet. En daar waar het de afgelopen weken kon, nog hoger. Maar omdat de droogte aanhoudt zijn deze aanvullende maatregelen helaas nodig. Daarvoor vragen we de medewerking van alle watergebruikers zoals agrariërs, kwekers en recreatie in ons werkgebied”, aldus waarnemend dijkgraaf Hans Pereboom.

https://twitter.com/i/status/1560614890305249285

Met droogte wordt bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter. Het neerslagtekort is een maat waarin droogte wordt uitgedrukt. Het waterschap wordt extra alert als beken niet meer stromen en/of er waterkwaliteitsproblemen op kunnen gaan treden. Door aanhoudende droogte en lage waterstanden is er kans op schade aan oevers en kades. Daarnaast kan door de hoge temperaturen verslechtering van de waterkwaliteit plaatsvinden. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren. Bij het onttrekkingsverbod mag oppervlaktewater alleen nog gebruikt worden als drinkwater voor vee, of om bijvoorbeeld brand te blussen.

Lees ook: Droogte achter de rug, grondwaterstanden weer hersteld

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen