Oehoe rukt steeds meer op in de provincie Overijssel

Foto: Jacob van der Weele

De oehoe, de grootste uil op de wereld, verovert steeds meer terrein in onze provincie. Ecoloog Mark Zekhuis vertelt: “In 2019 telden we maximaal zeven territoria waarvan er in drie met zekerheid te zeggen is dat er in werd gebroed. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van 2017.”

Sinds 1977 is de oehoe weer in ons land te vinden en ruim twintig jaar later staat de teller op 39 territoria. De soort verspreidt zich met name de afgelopen twee jaar snel. In 2010 werd de oehoe als broedvogel voor het eerst gesignaleerd in Overijssel. Ondanks de opmars van de soort, staat de oehoe op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Broedgebieden van de oehoe worden daarom zo goed mogelijk beschermd en het leefgebied waar mogelijk verbeterd. Er zijn enkele nestbakken gebouwd en opgehangen op plekken waar de oehoe in alle rust kan broeden.

Er is door de eeuwen heen veel op de oehoe gejaagd en hierdoor is hij op vele plaatsen verdwenen. Doordat de soort nu beschermd is, én door een Duitse herintroductie zien we een kentering. Ook is de oehoe geen kieskeurige eter. Zo jaagt hij op verschillende vogelsoorten zoals duiven, eenden en kraaien. Hij heeft ook kleine zoogdieren op zijn menu staan. Mark: “De oehoe eet zelfs egels. Hij wrikt ze open met zijn enorme klauwen. Buizerds en konijnen zijn zelfs niet veilig voor de oehoe.”

De kwaliteit van de leefomgeving voor de oehoe neemt af. Zo moet hij grote vluchten maken om aan voedsel te komen. We kunnen met elkaar bijdragen aan de dichtheid van territoria, zodat de afstand naar voedsel kleiner wordt. Hoe? Door het voedselaanbod in het landelijk gebied van Overijssel te vergroten met de aanplant van inheemse bomen en struiken en kruidenrijke akkers en akkerranden. Ook is het van belang om de omgeving vrij te houden van gifgebruik tegen muizen- en ratten, de belangrijkste prooi voor de oehoe.

Lees ook: Eerste kievitsei van Overijssel gevonden in Genemuiden