Ondersteuning voor bijzondere kleinere evenementen

Foto: MSM Funrun 2014

De provincie Overijssel stelt subsidie beschikbaar aan bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen voor de voorbereiding en uitvoering van hun evenement, want: “Evenementen geven Overijssel kleur. Dat geldt voor grote, maar zeker ook voor kleinere evenementen”.

Vanaf 21 februari 2020 tot en met 9 maart 2020 om 17.00 uur kunnen evenementen hun subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Overijssel. Het gaat om een eenmalige subsidie van maximaal 10.000 euro. De totale begroting van het evenement moet minimaal 20.000 euro zijn. In totaal is voor 2020 een bedrag van 187.500 euro voor de kleinere evenementen beschikbaar.

De onafhankelijke ‘Adviescommissie Evenementen Overijssel’ beoordeelt de subsidieaanvragen. De commissie kijkt onder andere naar het onderscheidend karakter, de aansluiting bij het ‘DNA van Overijssel’ en de regionale uitstraling. Op basis van het advies van de commissie besluiten Gedeputeerde Staten welke evenementen subsidie krijgen vanuit de regeling voor bijzondere kleinere evenementen.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Evenementen, zowel de grote als de kleinere, zijn belangrijk voor Overijssel. Met de kleinere evenementen bieden we een gevarieerd en laagdrempelig aanbod door de hele provincie; van sportwedstrijd tot cultuurbeleving, in dorpen en steden. We zoeken echt bijzondere evenementen; de pareltjes die gedragen worden door de lokale bevolking en passen bij ons DNA.”

Lees ook: Spectaculair bevrijdingsevenement op Kerkplein Rouveen