GGD IJsselland start met Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Foto: GGD IJsselland - Youtube

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) van kracht. Een wet waarin is geregeld dat burgers een melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen.

De meeste mensen weten de juiste hulp te vinden als zij gezondheidsklachten ervaren. Dat geldt niet voor iedereen. Soms lopen mensen vast. Dit kan gebeuren om verschillende redenen. In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, ook in de zorg en ondersteuning daarna. Bovendien maakt de nieuwe wet het mogelijk dat verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in de gemeente werken diverse partijen samen om dit te voorkomen.

Al ruim 20 jaar kan bij GGD IJsselland melding worden gedaan van mensen die zorg mijden. Voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag is de dienstverlening vanaf september 2018 uitgebreid met een bereikbaarheidsdienst in de avond, nacht en weekenden. Sinds 2020 is de GGD nu ook uitvoerder van het verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte GGZ. GGD IJsselland is voor deze combinatie van taken vanaf 1 januari 2020 het Meldpunt Maatschappelijke Zorg gestart.

Heb je het vermoeden dat iemand verplichte geestelijke zorg nodig heeft? Dan kun je een melding doen in het kader van de WvGGZ bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland. Na de melding brengt de GGD in opdracht van de gemeente de situatie nauwkeurig in kaart. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Het verkennend onderzoek kan leiden tot een aanvraag bij de officier van justitie voor verplichte zorg. Als de situatie directe inzet van politie, ambulance of brandweer vraagt: bel dan 112.

Dit Meldpunt Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland is tijdens kantoortijden bereikbaar voor meldingen voor personen waar ernstige zorgen om zijn en die zorg mijden of het aanvragen van een verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Buiten kantoortijden is het meldpunt alleen te bereiken in het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Dit kan via telefoonnummer 038-4281550 of www.ggdijsselland.nl/meldpuntmaatschappelijkezorg.

Lees ook: Werkgroep op weekmarkt in gesprek over eenzaamheid

Mirjam Hoijtink, teammanager bij GGD IJsselland legt uit waarvoor je terecht kunt bij dit meldpunt.