Nieuw kerkgebouw Mbulumbuzi door geld vanuit Nederland

Foto: Stichting Timotheos

Steeds meer kinderen bezoeken de dagcentra van Stichting Timotheos in Malawi. Veel van deze kinderen wonen daar op zondag de dienst bij in het kerkgebouw van de Reformed Presbyterian Church (RPC) bij die centra.

Verschillende kerken worden echter te klein om alle mensen een plekje te bieden. Met gesponsord geld vanuit Nederland kreeg de RPC in Mbulumbuzi een nieuw kerkgebouw. Op 26 september 2019 is deze kerk -met de naam Eben-Haëzer- officieel geopend.

Pastor Josaya leidde de openingsdienst en sprak uit 1 Samuël 7:12 “Samuël nu nam een steen, en stelde die tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen”.

Naast een vertegenwoordiging vanuit de RPC en Timotheos Foundation in de persoon van Wim Akster (op de foto onder het afdak) waren ook de dorpshoofden aanwezig.

Lees ook: Wim Akster (45) vecht tegen de hongersnood in Malawi