Werking van rekenapparaat op zuivelexpositie bekend

Foto: Harm Brand

Op de zuivelexpositie in het Koetshuus staat een apparaat waarvan de werking inmiddels bekend is. Er is iemand geweest die de werking kon uitleggen.

Aan de organisatoren was verteld dat het gebruikt werd op de zuivelfabrieken. Op het toestel staat centraal in sierlijke letters het ‘merk’ ReVoZu. Inmiddels was al wel duidelijk dat het inderdaad gebruikt werd bij de berekening van vetpercentages. Er staan allemaal cijfertjes op. Verder kun je aan de twee knoppen aan de zijkant een rol draaien die erbinnen in zit, en ook op de rol staan allemaal cijfertjes.

Aan de ene kant staat  octrooinummer 75723. Waarschijnlijk aangevraagd op 30-11-1935. Aan de andere kant staat “N.V. Drukkerij en Boekhandel voorheen G. Taconis Wolvega” en daaronder “Verblifa”. Verblifa (Vereenigde Blikfabrieken) was een Nederlands bedrijf dat blikverpakkingen fabriceerde, naast plaatijzeren artikelen, emaillen borden, huishoudelijke artikelen, plaat- en stampwerk en kook- en verwarmingsartikelen.

Lees ook: Expositie Zuivelhistorie Staphorst ontsloten door Ben Wevers (video)