Werkstraf voor veroorzaken dodelijk treinongeluk Dalfsen

Foto: GinoPress

Een 23-jarige man uit Zwolle is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het veroorzaken van het treinongeluk in Dalfsen op 23 februari 2016. De man stak met een hoogwerker het spoor over en kwam in botsing met de passerende trein, die ontspoorde.

Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven en raakten de conducteur en een passagier gewond. De man zelf overleefde het ongeluk door uit de hoogwerker te springen. De rechtbank verwijt hem met name dat hij vooraf de dienstregeling niet had nagekeken om zeker te weten dat er geen trein aankwam. Hij ging er zo ten onrechte vanuit dat het interval tussen twee elkaar opvolgende treinen ongeveer een kwartier bedroeg. In werkelijkheid was dit op het tijdstip van oversteken, tijdens de ochtendspits, slechts vijf minuten en tien seconden.

De man bestuurde een telescoophoogwerker die hij na een hoveniersklus ter hoogte van Het Lage Veld in Dalfsen over een spoorwegovergang van het traject Zwolle-Mariënberg wilde rijden. Terwijl de man bezig was om de overweg over te steken, zag hij een trein aankomen. Vanwege de uitzonderlijk lage snelheid van de hoogwerker was hij niet meer in staat om de overweg tijdig vrij te maken. Ondanks dat de man met armgebaren probeerde de machinist van de trein te waarschuwen, was het gezien de hoge snelheid van de trein voor de machinist niet meer mogelijk zodanig te remmen dat een botsing met de hoogwerker kon worden voorkomen.

Het is onbegrijpelijk dat de man, bij het bespreken van mogelijke gevaren bij het werk in de daaraan voorafgaande risico-inventarisatie, niet met zijn leidinggevende heeft gesproken over de treinentijden ter plaatse en de dienstregeling is nagegaan. De risico’s van oversteken van een spoorweg met deze extreem trage hoogwerker hadden concreet nagegaan moeten worden. De man heeft een onverantwoorde gok genomen door af te gaan op het treineninterval van de dag ervoor, terwijl hij op de fatale dag overstak tijdens de spits.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf woog de rechtbank mee dat de man niet alleen werkte en dat de man zeer lijdt onder het gegeven dat hij een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt. Ondanks dat de man een eigen verantwoordelijkheid heeft gehad bij de besturing van de hoogwerker, vindt de rechtbank dat ook van de leidinggevende had mogen worden verwacht dat er meer aandacht voor de risico’s zou zijn geweest. Daarbij merkt de rechtbank op dat de man een jonge werknemer is die nog maar kort in dienst was van het bedrijf waarbij de gezagsverhoudingen een prangender rol plegen te spelen.

Lees ook:

Dossier: Juridische zaken