Organisaties zetten zich weer afzonderlijk in voor wederopbouw Malawi

Foto: Wim Akster

De afgelopen maanden is er door stichting Stéphanos, Timotheos en de generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk intensief samengewerkt om de nood in Malawi te lenigen. Door de enorme overstromingen werden veel mensen van huis en haard verdreven.

In Malawi heeft een coördinatieteam onder leiding van dhr. W. Akster, veldwerker van stichting Timotheos, de uitvoering van de diverse projecten op zich genomen. De afgelopen maanden is er veel werk verzet door alle betrokkenen. In totaal worden er 9 projecten via het cluster uitgevoerd. Voor het grootste deel hiervan heeft stichting Timotheos zorggedragen.

In totaal is er ruim € 350.000 binnengekomen aan giften. De hoogte van dit bedrag stemt tot dankbaarheid. Het binnengekomen geld is besteed aan onder andere voedsel, dekens, kleding, klamboes, reinigingsmiddelen, latrines en medicijnen.

De verwachting is dat de meeste mensen op korte termijn weer terug kunnen keren danwel al teruggekeerd zijn naar hun woonplaatsen, waardoor de benodigde hulp een ander karakter krijgt. Besloten is dat de noodhulp niet verder nodig is en dat daarom ook de tijdelijke samenwerking niet meer noodzakelijk is.

De nog lopende projecten worden wel gezamenlijk afgerond. De organisaties zullen zich afzonderlijk inzetten voor wederopbouwprojecten indien dat in haar programma en doelstelling past.

Lees ook: