Boek `de Grote Strijd` en folders uitgedeeld bij protest

Foto: Harm Brand / Staphorst Nieuws

Tijdens de laatst gehouden lichtjestocht waren er op het marktplein enkele aanbieders van lectuur. We spraken even met Johan de Boer van stichting Light Channel TV Nederland uit Gieten. De weduwnaar werd vergezeld door een echtpaar uit Winschoten. Hun doel is boeken en literatuur en flyers te verspreiden.

“Stap voor stap onthult het boek De Grote Strijd de inperking van onze persoonlijke vrijheid. Dit is een van de gevaarlijkste verschijnselen van onze tijd. Wilt u de machten leren kennen die hierachter steken? Dit boek, dat in meer dan 70 talen is vertaald, onthult spannende feiten en voorspellingen die al voor onze ogen zijn uitgekomen en die voor onze toekomst van wezenlijk belang zijn”, zo staat te lezen op de folder met daarop ook de mogelijkheid en de link om het genoemde boek gratis te bestellen.

De Noorderlingen zijn aangesloten bij het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten, in de negentiende eeuw ontstaan in de Verenigde Staten. Deze beweging was vooral in de jaren veertig van de negentiende eeuw dieper gericht op de profetische teksten in de Bijbel over de wederkomst van Jezus. Een sleutelfiguur in het kerkgenootschap is Ellen White (1827-1915). In Nederland ontstond de beweging in 1887 en bestond uit leden uit een kleine groep zevendedagsbaptisten in Oost-Groningen.

Ook bij de eerste fakkelwandeltocht werden kranten, tijdschriften en flyers uitgedeeld. Bijvoorbeeld; De Andere Krant, Gezond Verstand en Infoflyers. De volgende wandeltocht staat gepland op vrijdag 11 februari 2022 om 19.00 uur vanaf het marktplein in Staphorst.

Lees ook: Lopen op persoonlijke titel in Lichtjestocht Staphorst

Cookieinstellingen