Inwoners gemeente Staphorst scheiden afvalstoffen goed

Foto: Lucas Mulder

De inwoners van gemeente Staphorst hebben in 2018 samen ruim 87% van de afvalstoffen, zoals PMD, GFT en papier, gescheiden aangeboden. Hiervan kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt, dus zijn het ook weer grondstoffen.

Restafval is niet meer herbruikbaar en wordt verbrand. De hoeveelheid restafval is met 56 kg in de gemeente Staphorst gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Uit de Grondstoffenmonitor 2018 van de ROVA blijkt dat het landelijke doel, om vóór 2020 maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar te verbruiken, ruim is gehaald. Het gemiddelde van 56 kg, dat de inwoners van de gemeente Staphorst aan restafval aanboden, ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. Bij vergelijkbare gemeenten in Nederland ligt het gemiddelde namelijk op 134 kg.

Naast het lage gemiddelde restafvalpercentage zorgden de inwoners van de gemeente Staphorst ook voor een heel hoog afvalscheidingspercentage (87%) in 2018. Vergelijkbare gemeenten hebben een afvalscheidingspercentage van 70%, hiermee laten de inwoners van de gemeente Staphorst zien dat ze veelal hun afval scheiden. Er werd ruim 180 kg GFT en 32 kg PMD per inwoner gescheiden ingezameld. Ook de landelijke doelstelling van 75% grondstoffenscheiding in 2020 is nu al gehaald.

De gemeente Staphorst streeft ernaar de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen. Belangrijk aandachtspunt voor de inwoners is wel ervoor te zorgen dat de sortering goed is. Alleen als er geen materiaal tussen de afvalstoffen zit wat er niet in hoort, kunnen de grondstoffen gebruikt worden om nieuwe producten van te maken en kan de hoeveelheid restafval blijven dalen.

De gemiddelde afvalstoffenheffing in de gemeente Staphorst is 172 euro per huishouden, per jaar. Dit bedrag ligt een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van € 240. Ondanks de lagere kosten liggen de milieuprestaties in de gemeente Staphorst juist hoger dan het landelijk gemiddelde.

Lees ook: Tips om stank vanuit de gft-container te voorkomen

Cookieinstellingen