Seringenhof, zo heet de nieuwe straat op Triangellocatie in Rouveen

Impressie Triangellocatie
Impressie Triangellocatie
Foto: Gemeente Staphorst

Het bestemmingsplan van de Triangellocatie is in mei onherroepelijk geworden. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Tevens is de naam voor de straat op de Triangellocatie door het College van B&W vastgesteld. De straat krijgt de naam Seringenhof.

‘Uitvoering van het Wonen-Welzijn-Zorgproject op de Triangellocatie is met het onherroepelijk geworden bestemmingsplan een stap dichterbij gekomen: een belangrijke mijlpaal’, aldus wethouder Jaspers Faijer. Nu is het aan de uitvoerende partijen om hun onderlinge overeenkomsten te sluiten en de omgevingsvergunningen aan te vragen. Daarna wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond. Het streven is nog steeds om in de tweede helft van dit jaar te beginnen met de bouw van de woningen.

Seringenhof
Het is niet mogelijk om alle woningen een huisnummer aan de bestaande straten, Goudenregenstraat en Korte Kerkweg, te geven. Daarom is ervoor gekozen de ontsluitingsstraat een nieuwe naam te geven. De gemeente Staphorst heeft de Historische vereniging Staphorst en de Dorpsraad Rouveen gevraagd om input voor de straatnaam op de Triangellocatie. Zij hebben een aantal naamvoorstellen gedaan, waaruit uiteindelijk de naam Seringenhof is gekozen.

WAS-mast
De WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) mast wordt verwijderd in verband met de nieuwbouw. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft het verzoek tot verwijdering ontvangen en gaat de mast binnenkort buiten werking stellen. Daarna zal deze worden weggehaald, waarna de naastgelegen gymzaal gesloopt kan worden. Er komt geen nieuwe WAS-mast voor terug. De overheid heeft inmiddels meer mogelijkheden om inwoners te informeren, namelijk NL-Alert en andere digitale communicatiemiddelen.

Woningen
Inmiddels zijn al een groot aantal koopwoningen in optie of verkocht. Dit betekent dat Salverda, zodra er voldoende woningen zijn verkocht en de grond bouwrijp is gemaakt, kan beginnen met het bouwen van de koopwoningen. Er zijn nog een aantal woningen vrij. Geïnteresseerden kunnen daarover meer informatie opvragen bij de makelaars Boertjes en Spans. Voor wat betreft de zorggerichte huurwoningen zijn woonstichting VechtHorst en De Stouwe in gesprek met elkaar om de onderlinge samenwerking af te stemmen. Na de zomer organiseren zij een avond voor geïnteresseerden in de huurwoningen.

Mathil
Kinderopvang Mathil is eind vorig jaar aangeschoven bij de projectgroep en is op dit moment druk bezig met de tekeningen voor haar Kinderopvang en buitenschoolse opvang. Daarnaast is het de bedoeling om het gebouw van Mathil ook te gebruiken voor andere maatschappelijke doeleinden. Zo is het o.a. de bedoeling dat De Stouwe haar dagactiviteiten gaat verzorgen in dit gebouw. Voor andere vormen van maatschappelijk gebruik staat Mathil open en is er nog plaats. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Mathil.

Lees ook:

Dossier:
Cookieinstellingen