Beluister aanvaardingstoespraak raadslid Meilof Troost

Foto: CU Staphorst

Vanavond is de heer Meilof Troost beëdigd als raadslid voor de ChristenUnie in Staphorst. Beluister en/of lees hieronder de toespraak die hij hield na zijn beëdiging:


Meilof Troost: “Dankuwel voorzitter. Geacht college, collega-raadsleden, familie en andere belangstellenden. Allereerst wil ik u allen nogmaals hartelijk bedanken voor de felicitaties en de woorden die (al) daarbij zijn gesproken.

Het is voor mij persoonlijk een bijzonder moment. Een maand of drie geleden had ik niet kunnen denken, dat dit al zo snel op mijn pad zou komen. Toen bekend werd dat ik de vrijgekomen plek binnen onze fractie mocht gaan invullen, kreeg ik uit mijn omgeving verschillende reacties. Felicitaties, ja dat zeker ook.

Maar ook waren er mensen die zich afvroegen of ik wel wist waar ik aan begon. Of ik wel wist hoeveel tijd dit werk zou gaan kosten. Ik kan u zeggen, dat zijn ook vragen die door mijn hoofd hebben gespeeld. Door ónze hoofden, ik betrek Annet hier ook bij. Maar ik kan u zeggen: ik heb er zin in! Ik heb zin om me in te zetten voor onze prachtige gemeente.

Onze gemeente waar gelukkig veel dingen goed gaan, Op economisch gebied, maar wat in mijn ogen belangrijker is, ook op sociaal gebied is het goed leven hier in Staphorst. In Staphorst is men bereid om elkaar te helpen als dat nodig is. Samen de schouders er onder. Dat is een vanzelfsprekendheid binnen onze dorpen.

Maar dat betekent niet dat we als raad achterover kunnen gaan leunen. Er is veel in ontwikkeling in de wereld om ons heen. En dat gaat aan onze gemeente ook niet voorbij.Er moeten belangrijke besluiten genomen worden. Er is veel werk te doen. Ik hoop daarom ook op een goede samenwerking. Binnen onze fractie heb ik daar alle vertrouwen in. We hebben een mooi en gemotiveerd team van raads- en steunfractieleden.

Maar ook in breder verband, binnen de raad, is samenwerking van groot belang. De onderlinge verschillen benoemen, dat is zeker belangrijk, ook leerzaam voor elkaar. Maar laten we vooral ook kijken naar de overeenkomsten, om zo samen het beste voor onze gemeente te zoeken.

De komende periode zal er veel, op mij persoonlijk, maar ook op ons als gezin, afkomen. Maar, dat wil ik ook hier wel gezegd hebben: Ook in dat opzicht, stel ik mijn vertrouwen op onze Heere God. Op Hem die deze wereld onderhoudt en bestuurt. In afhankelijkheid van Hem, wil ik dit werk, graag met vertrouwen oppakken.”

Lees ook:

Cookieinstellingen