Hans Gebben en Klaas Troost koninklijk onderscheiden

Foto: Gemeente Staphorst

Ter gelegenheid van Koningsdag is aan twee inwoners van de gemeente Staphorst een Koninklijke onderscheiding toegekend. Hans Gebben uit Staphorst en Klaas Troost uit Rouveen zijn beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De bij de onderscheiding behorende versierselen zijn op woensdagmorgen 26 april door burgemeester T.C. Segers in het gemeentehuis uitgereikt. Beide heren hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

Activiteiten Hans Gebben (72 jaar)

 • 1972-1978: bestuurslid (secretaris) Voetbalvereniging Staphorst
 • 1978-1982: bestuurslid (penningmeester) Voetbalvereniging Staphorst
 • 1999-2005: bestuurslid (penningmeester) Zwembad de Broene ‘eugte in Staphorst
 • 2000-2014: omroeper, aanstuurder en administrateur marktpleinfeesten Verenigde Horeca Staphorst
 • 2002-heden: bestuurslid (voorzitter) Stichting Sport en Business Staphorst
 • 2003-heden: medeoprichter en lid activiteitencommissie Stichting Stappester Diekzangers
 • 2005-2009: lid bouwcommissie (financieel adviseur) Voetbalvereniging Staphorst
 • 2006-2014: mede-initiatiefnemer en mede-eigenaar Toeristisch Staphorst
 • 2010-heden: lid kascommissie Voetbalvereniging Staphorst

Activiteiten Klaas Troost (69 jaar)

 • 1991-1996: boekhouder/penningmeester verenigingsgebouw Gerefeformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Rouveen
 • 1994-heden: boekhouder/penningmeester GKV Rouveen
 • 1996-heden: contactpersoon kerktelefoon/kerkradio GKV Rouveen
 • 2000-heden: bedrijfshulpverlener GKV Rouveen
 • 2000-heden: postcommandant dijkwachtorganisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD)
 • 2004-heden: hulpverlener Rode Kruis bij evenementen in Staphorst
 • 2009-heden: belastinghulp bij Welzijn MensenWerk Zuidwest-Drenthe/Noordwest-Overijssel

Lees ook:

Dossier:
Cookieinstellingen