Jongeren met alcoholvergiftiging opgenomen in Amalia kindercentrum

Isala huis aan Huis kinderarts Dorien Broekhuijsen
Foto: Frans Paalman Zwolle © 2015

​Jongeren zitten in een periode van feesten, samenkomen in de keet en festivals in het weekend. Daarbij komen zij vaak in aanraking met alcohol.

Bij Isala is het aantal opnames op de Spoedeisende hulp van jongeren met alcoholvergiftiging de laatste jaren stabiel. Kinderarts Dorien Broekhuijsen: ‘Gemiddeld ziet het Amalia kindercentrum zo’n 25 tot 30 jongeren per jaar met alcoholvergiftiging. De meeste jongeren die wij acuut opnemen, zijn zestien of zeventien jaar oud.’

Dorien Broekhuijsen vertelt
Alcoholvergiftiging treedt op als iemand teveel alcohol heeft gedronken. In het ergste geval is de hoeveelheid alcohol in het bloed zo hoog, dat de persoon buiten bewustzijn raakt. Broekhuijsen: ‘Bij spoedgevallen als alcoholvergiftiging, richten wij ons in eerste instantie op de medische zorg. Soms heeft de jongere bewustzijnsverlies, of moet hij of zij veel overgeven. Ook kan de lichaamstemperatuur en bloeddruk te laag zijn of zijn de bloedwaardes verstoord. Wij kijken of er andere medische zaken spelen, zoals hoofdletsel of een onderliggende ziekte waar we rekening mee moeten houden. De patiënt wordt bewaakt met een monitor en we geven veel vocht, want alcohol droogt uit. Als de jongere lichamelijk stabiel is, nemen we hem of haar op op de kinderafdeling.’

Nazorg is essentieel
Het lichaam van een jongere met alcoholvergiftiging krijgt een flinke klap. ‘Bij een incidenteel geval kan het lichaam hier van herstellen’, vertelt de kinderarts. ‘Maar alcohol kan wel de ontwikkeling van de hersenen, die doorontwikkelen tot de leeftijd van vierentwintig jaar, beïnvloeden. Zo kan het geheugen worden aangetast, maar ook zie je dat jongeren die vaak alcohol gebruiken frequenter last hebben van concentratiestoornissen.’ Tijdens de opname vult de patiënt een anonieme vragenlijst in over het drinkgedrag en krijgt hij feedback. Als de patiënt de volgende dag is bijgekomen, mag hij naar huis. Broekhuijsen: ‘Wij hechten veel waarde aan nazorg, want een acuut geval van alcoholvergiftiging maakt vaak veel los bij de jongere en de ouders. Daarom ontvangen zij een uitnodiging voor een gesprek op onze polikliniek.’

Partners in samenwerking
‘Tijdens een vervolggesprek op de polikliniek bespreken wij wat de opname teweeg heeft gebracht. Zijn er zorgen bij ouders over het alcoholgebruik van het kind? Hoe zouden zij dit aan kunnen pakken? Daar helpen wij ze mee. Als er behoefte is aan begeleiding, verwijzen wij door naar Tactus verslavingszorg of Dimence voor geestelijke gezondheidszorg, afdeling Dubbeldiagnose. Met beide instellingen werkt Isala intensief samen. Tactus kijkt naar de situatie op individueel niveau en de sociale omgeving en richt zich voornamelijk op preventie. Jongeren zijn na een alcoholvergiftiging niet direct verslaafd, maar dit willen wij graag voorkomen. Dimence kan ondersteunen en behandelen bij de uiting van onderliggende problematiek in relatie met alcoholgebruik. Bijvoorbeeld als er problemen zijn in het gezin.’

Lees ook: