Diashow `Kiek ies um oe hen` op dialectavond 2018

Foto: Harm Brand

Na de verhalen en de quizvragen was het tijd voor de diashow met live commentaar van de presentatrice en het publiek. De kleuren zijn niet optimaal door de dubbel digitale beelden.

In deze een klein half uur durende diashow waren uit vrees voor de nieuwe privacywet minder mensen in beeld. Eerst overigens wel de mannen van enkele vrijwilligers. Daarna diverse foto’s van delen van gebouwen her en der in de gemeente. En daarna toch ook wel mensen…

Lees ook: