Rogge dorsen met de stok op een houten dorsvloer

Een vast onderdeel van de Staphorstdagen vormt de oogst en de verwerking van rogge. Een groot deel van de rogge wordt met een oude dorsmachine gedorst. Een veel kleiner deel wordt ‘met de hand’ gedorst.

Bundels rogge worden op twee rijen neergelegd met de bovenkanten tegen elkaar aan. Vrijwel alle aren zitten daardoor dicht bij het midden. Op de achtergrond is het machinale dorsen te horen. Het roggemaaien was door de droogte een paar weken eerder al gedaan. Voor de kinderen is er een set kleinere dorsvlegels.

Het dorsen werd gedemonstreerd door een team van drie man. Een een vlot tempo geven ze precies na elkaar een slag. Zonder daarbij elkaars vlegels te raken, iets wat de burgemeester later al snel overkwam. De houten dorsvloer zorgen voor een mooie klankweergave van de slagen. Een van de dorsmannen gaf via de microfoon een toelichting op het gebeuren.

Nadat de bossen herschikt waren, de bovenkanten werden nu over elkaar, nog meer naar het midden geschoven. Daarna volgde de tweede ronde klappen. Daarna was de burgemeester aan de beurt. Samen met twee andere mannen probeerde hij het ‘echte vakwerk’, zoals hij het later noemde te evenaren.

Met een hark wordt het stro tussen de korrels weggeharkt, terwijl met een bezem alle korrels op één hoop geveegd worden. Met een kafmolen word het kaf en andere lichte rommel weggeblazen zodat schone graankorrels overblijven. Dit kan ook met de wan, zie: ‘Zo scheiden we kaf van koren‘ (foto Henk Jonkvorst).

Lees ook: