Mega krokodil loert in zwembad na monsterlijk proces

Foto: JB-Inflatables

Hoe gaat politieke besluitvorming in z’n werk? Daar kunnen kinderen mooi wat van opsteken, dat was de gedachte. Het verhaal krijgt echter een staart. Letterlijk. Dit bericht mag luchtig opgevat worden. Gewicht circa 140 kilogram.

De kindergemeenteraad besloot na een debat om twee waterloopballen aan te schaffen voor in het plaatselijke zwembad. Met ruime meerderheid van stemmen werd het voorstel van de fractie van de Koning Willem Alexanderschool hiertoe tijdens de kindergemeenteraad aangenomen.

De burgemeester overhandigde toen meteen een waardecheque van 750 euro. Dit bedrag is inmiddels besteed aan wat anders. In plaats van twee grote ronde transparante bollen komt er nu een puntige ondoorzichtige gifgroene mega-krokodil in het zwembad. Hoe is dat zo gekomen?

Toch niet veilig

Veiligheid staat voorop. Zo dacht de fractie er ook over toen zij hoorden dat de waterloopballen niet aangeschaft konden worden wegens ontbrekende veiligheidscertificering. Ze zijn in overleg gegaan met hun eigen achterban. Al snel ontstonden nieuwe ideeën.

Samen met alle kinderen uit groep 8 van de genoemde school is gekozen voor een alternatief: een twaalf meter lange stormbaan voor in het zwembad. De andere leden van de kindergemeenteraad kwamen er niet meer aan te pas. Bovendien ver boven het budget van 750 euro.

Financieringsconstructie

Kinderen van de Koning Willem Alexanderschool wisten echter naast de 750 euro van de gemeente ook nog andere geldbronnen aan te boren. Dit deden zij door een sponsoractie te houden. Onduidelijk is om hoeveel geld en hoeveel financiers het gaat.

Samen met het geld dat (volgens een verklaring van de gemeente) ‘door het zwembad is ingezameld en vrijgemaakt’, is er een stormbaan aangeschaft ter waarde van 4.100 euro. Van ‘het resterende bedrag’ zijn op de koop toe drijvende cilinders aangeschaft.

Waterloopballen voor één middag

Om het oorspronkelijke idee niet volledig aan de kinderen voorbij te laten gaan, heeft het zwembad op donderdagmiddag 19 juli twee waterloopballen gehuurd. Alleen kinderen van groep 8 van de genoemde basisschool mogen op deze middag komen zwemmen.

Burgemeester Segers is samen met leerkracht Johan van Arnhem uitgenodigd om als eerste in een waterloopbal te stappen. Misschien halen ze allebei een nat pak. De stormbaan ligt vanaf 20 juli in het zwembad en is op middagen in de vakanties toegankelijk voor iedereen.

Lees ook: